Uncategorized

NFGs representant är nu i Aten!

NFGs representant är nu i Aten och har just besökt Solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko för att få information om vilka mediciner det finns behov av. Inköp planeras till torsdag den 21/9. Det finns fortfarande tid att ge ett bidrag. 😀 Swisha gärna till 0762605478 (skriv NFG-insamling i meddelanderaden) eller plusgiro: 71 82 29-8.

ÅRSMÖTE – Fortsatt solidaritet med Greklands folk!

Den 17:e juni genomförde Nätverket för Grekland sitt årsmöte. Vi samlades en väldigt solig lördag i Grekiska Kulturhusets fina lokaler på Idungatan i Stockholm. Solen lockade bort många möjliga deltagare och andra var upptagna av resor och arbete, men tio stycken tappra medlemmar var på plats.

Vi inledde med att ha ett intressant Skype-möte med den frivilliga läkarkliniken i Aten som vårt Nätverk har samlat in mer än 120,000 kronor till under de senaste tre åren. Christos Sideris berättade för oss, via skype, om deras arbete och vikten av solidaritet. Vi fick sedan ställa frågor och veta mer om situationen för alla de fattiga och sjuka i Grekland. En särskild artikel om kliniken arbete kommer att publiceras senare här på hemsidan.

Skypemöte med Christos Sideris

Sedan öppnade själva årsmötet. Och en av våra medlemmar, Erik Göthe överräckte en egen handsnidad vacker ordförandeklubba till vår ordförande Elisavet Tziampazis Johansson. Mötet kunde inledas och i verksamhetsberättelsen kunde vi se tillbaka på några höjdpunkter. Nätverket är förvisso inte stort, men med tanke på det begränsade antalet medlemmar så förmår vi ändå göra en hel del.

Bland våra aktiviteter det gångna året noterades till exempel att vi deltog på Socialistiskt Forum i ABF-huset Stockholm den 26:e november 2016. Det skedde genom en debatt mellan Soitiris Liustas från Syrizas svenska avdelning och Jonas Karlsson som skriver på en bok om läget i Grekland. Kajsa Ekis Ekman var moderator. Salen samlade 80 personer och flera fick vända eftersom det var mer än fullt. Soitiris försvarade den grekiska regeringens politik och Jonas förhöll sig mer kritisk.

Och den 15:e mars i år organiserade vi ett informationsmöte på Kafé Marx, Kungsholmen/Stockholm med Eva Papadogianni, svensk-grekiska boende i Aten, som bl.a berättade om solidaritetsarbete med flyktingar och soppkök i Aten. Medlemmar och sympatisörer till NFG var inbjudna och 12 personer deltog.

Eva Papadogianni

Ett tredje bra utåtriktat möte arrangerade vi tillsammans med ABF-Stockholm den 31:a maj. Mötet hade temat: Fortsatt kris. Fortsatt solidaritet. Talare var den progressive ekonomen Stefan de Vylder om eurokrisen, forskaren Anja Franck om Grekland och ”flyktingkrisen” och vår egen medlem, arkitekten Angeliki Vlachou om läget generellt i Grekland. 60 personer kom till ABF-mötet och deltog efteråt i en livlig frågestund.

Angeliki Vlachou, Anja Fransson, Stefan deVylder

Vi har också utvecklat ett visst samarbete med en förening i Aten vid namn Mesopotamia. Den 14:e oktober 2016 träffade några av oss i styrelsen, Christos Korolis som var på besök i Stockholm från denna förening. Han informerade om deras verksamhet för skolbarn och fattiga människor i deras stadsdel i Aten. Senare besökte också våra medlemmar Dimitris Kandilas och Nadja Svensson (för egna respengar) Mesopotamia i Aten och fick studera deras verksamhet.

Christos Korolis

 Insamlingsverksamheten till läkarkliniken har fortsatt och förra hösten kunde vår vice-ordförande Nikos Pournaras överlämna mediciner till ett värde av 14,000 kronor till kliniken.

Efter att verksamhetsberättelsen lagts till handlingarna, så genomgicks den ekonomiska berättelsen och vår revisor Dag Mattsson kunde därefter föreslå årsmötet att styrelsen skulle få ansvarsfrihet. Och så beslöts också.

Inför kommande år väcktes en rad idéer, bland annat att vi ska försöka ordna en studiedag/offentligt möte om ”grekiska skulden” hur den uppkom och varför den bör avskrivas. Andra förslag var att bjuda in den norska författaren Ellen Engelstad som skrivit boken ”Syriza och den grekiska våren” och ett annat möte där drömmen vore att författaren Theodor Kallifatides kunde prata om läget i Grekland. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med förslagen och bilda arbetsgrupper för att förbereda mötena.

Sen var det dags för val av styrelse, det blev omval för Elisavet Tziampazis Johansson, Kajsa Ekis Ekman, Nikos Pournaras, Dennis Forsgren, Stellan Hermanson och Dimitris Kandilas som ordinarie ledamöter. Till suppleanter omvaldes Stina Andrén och nyvaldes Nadja Svensson. Styrelsen fick i uppdrag att konstituera sig själv, vilket skedde på ett senare möte där Elisavet omvaldes till ordförande, Nikos till vice-ordförande, Dennis till kassör och Stellan till sekreterare.

Årsmötet avslutades efter nästan tre timmar och vi kunde alla gå ut i den varma solen.

In Sickness and in Debt – Skypemöte lördag 17 juni med Solidaritetsmottagningen i Elliniko, Aten

Lördag den 17 juni kl 13.00 bjuder Nätverket för Grekland in till ett skypemöte med solidaritetsmottagningen i Elliniko, Aten som vi tillsammans har samlat ihop mer än 100.000 kronor till de senaste åren. Detta är en möjlighet för alla medlemmar och intresserade att få prata direkt med volontärerna på mottagningen och få veta mer om deras arbete.

BBC har gjort en dokumentär (nedan) om solidaritetsmottagningens arbete, se den gärna innan mötet!

NFG besöker Solidaritetsskolan Mesopotamia i Aten samt Open School for immigrants i Pireus

Nätverket för Grekland blev inbjudna till ’’Mesopotamia’’ solidaritetsskolas årsmöte 9-10 december. NFG:s styrelsemedlem Dimitris Kandilas åkte därför till Grekland, på egen bekostnad, och deltog i flera aktiviteter.

Dimitris var tillsammans med en grupp andra (bland andra Daniel Riazat och Nadja Svensson) som är intresserade av solidaritetsfrågor. De passade på att besöka det grekiska parlamentet i Aten där NFG:s verksamhet presenterades kort för parlamentariker som är ansvariga för utbildning och hälsa i landet.

Årsmöte på solidaritetsskolan Mesopotamia

På Mesopotamias årsmöte fick elever och lärare vara med och diskutera sina åsikter om olika teman som berörde som mest skolans lokal och den pedagogiska strategin som följs i den. Det visade sig att lokalen är för liten och måste expanderas. De flesta elever tycker att utbildningssättet är ganska effektivt.

Dagen efter årsmötet besökte gruppen ’’Open School for Immigrants’’ i Pireus, en skola där lärare och folk tar emot flyktingar och invandrare och hjälper dem med integreringen i landet. I samband med det anordnas olika aktiviteter som exempelvis besök på museer och andra städer som har historisk betydelse för Grekland.

Tanken var även att besöka flyktinglägret i Skaramangas nära Pireus, där 4000 flyktingar bor men detta blev tyvärr inte möjligt.

De tre dagarna i Aten var väldigt givande och det var trevligt att kunna samarbeta med sådana människor. Nätverket för Grekland blev ännu mer känt i Grekland och tackar gärna ja till flera liknande aktiviteter!

Dimitris Kandilas

1800 kronor insamlat på Socialistiskt Forum

fullsizerender-2

På Nätverket för Greklands möte under Socialistiskt Forum i ABF-huset den 26:e november samlade vi in 1800 kronor till den frivilliga läkarkliniken i Aten. Ett fint resultat på ett möte med 80 deltagare (i en sal för 60) och ett 20-tal som tyvärr fick vända i dörren.
Det blev en bra och intressant diskussion mellan Soitiris Liustas från Syrizas svenska avdelning och Jonas Karlsson som skriver på en bok om läget i Grekland. Kajsa Ekis Ekman var moderator.

Snart åker vi till Aten, var med oss och stöd de frivilliga läkarklinikerna

Snart åker vi ned till Grekland och besöker än en gång de frivilliga läkarklinikerna i Aten. För de pengar vi har på vårt insamlingskonto kommer vår medlem Nikos Pournaras (som arbetar som läkare i Stockholm) att köpa de mediciner och vacciner som klinikerna har störst behov av. Stöd oss gärna med en slant så kan vi bidra än mer till solidaritetsklinikerna!

Sätt in ditt bidrag på plusgiro: 71 82 29 – 8

Här kan du läsa om vårt senaste besök på kliniken i Elliniko i Aten 

Rapport från Aten. Solidaritet i praktiken, del 2.

     Det var i augusti 2015 när vi med blandade känslor lämnade solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko i Aten. Å ena sidan var vi nöjda för att Nätverket för Grekland hade lyckats inhandla och leverera mediciner och vacciner, värda c:a 27000 SEK, för mottagningens patienter. Å andra sidan var vi chockade av antalet personer som var i behov av mottagningens hjälp (c:a 30000 fall på 2,5 år) och den uppenbara frånvaron av det statliga sjukvårdssystemet när de tusentals utförsäkrade patienterna och deras barn hade inte råd att betala för medicinering och/eller vaccinering.

     Denna bild och dessa känslor tog vi tillbaka med oss till Sverige och delade de vidare till det svenska samhället. Vi hoppades att Nätverket för Greklands fortsatta stöd till solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko skulle hitta flera supportrar. Hoppet blev verklighet på ett oväntat sätt. I maj 2016 arrangerades av Café Victor och Kulturhuset Cyklopen en solidaritetskväll för Greklands folk i kulturskolan Raketens lokaler i Björkhagen. Där var Nätverket för Grekland inbjuden och fick bl.a. beskriva situationen inom den grekiska sjukvården och vilken roll solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko har spelat de senaste åren. Deltagarna agerade direkt och 12500 SEK samlades in. Pengarna skulle finansiera en ny kampanj för inköp av mediciner och vacciner till mottagningen. Detta var underlaget och Nätverket för Grekland blev medlet som skapade ett större utrymme för det svenska samhället att uttrycka sin solidaritet med grekiska folket genom att skänka ytterligare 19500 SEK till insamlingen.

     Med dessa pengar i bagaget åkte vi i mitten av september för andra året i följd till Aten för att handla mediciner och vacciner. Den här gången förväntade vi oss dock att bevittna en förbättrad situation i jämförelse med året innan. Anledning var att ett vänsterparti hade kommit till makten sedan januari 2015 och de hade lovat att stötta de som inte hade råd att söka hjälp till den statliga sjukvården. Men förväntningen lämnade sin plats till besvikelsen när vi fick höra att inom loppet av ett år har antalet solidaritetsmottagningar i Aten ökat i samband med folkets ökade behov av hjälp. Personalen i Elliniko rapporterade att det inte bara är de utförsäkrade som numera inte har råd att bekosta mediciner till er själva eller till deras barn men även en stor del av de arbetande grekerna som är försäkrade. Gravida kvinnor får själva stå för kontrollutgifter under graviditetsperioden. Detta har lett till att en stor andel av de tusentals arbetslösa unga grekiska kvinnorna får bristfälliga kontroller med följder som högre risk för födelse av barn med genetiska avvikelser. En risk som tyvärr inte är teoretisk men har redan börjat noteras i rapporter som kommer in till mottagningen. Åtstramningar har lett till en sådan dramatisk underfinansiering av sjukvården i sin helhet att även ett flertal offentliga sjukhusen har under året 2015 vänt sig till solidaritetsmottagningen i Elliniko och fått vid flera tillfällen mediciner och annat material till deras patienter.


De 32000 SEKIMG_4463 som Nätverket för Grekland lyckades samla in i Sverige och de 6000 SEK som skänktes in av några svenska besökare till Grekland under vår vistelse i Aten gick till mediciner, vacciner, barnmjölk och annat material för solidaritetsmottagning i Elliniko. Personalen där var verkligen tacksamma för insatsen (läs brevet till Nätverket för Grekland) men vår insats kändes för liten i förhållande till mottagningens stora behov och den grekiska sjukvårdens nuvarande skrämmande bild.

 

Vi lämnade Aten med dessa tankar och en känsla av en självklar plikt; att intensifiera vårt försök att stötta det svårdrabbade grekiska folket. Av denna anledning pågår en ny insamlingskampanj som drivs med hoppet om att de som hittills har möjliggjort våra insatser med deras bidrag och ännu fler, ska fortsätta/börja visa deras solidaritet. Detta inte bara för att hjälpa folk i Grekland som är i behov av hjälp men även för att påminna alla att ett samhälle som prioriterar banker och ekonomiska parametrar framför människor är dömt till elände och har ingen framtid.

 Nikos Pournaras, Nätverket för Grekland