ÅRSMÖTE – Fortsatt solidaritet med Greklands folk!

Den 17:e juni genomförde Nätverket för Grekland sitt årsmöte. Vi samlades en väldigt solig lördag i Grekiska Kulturhusets fina lokaler på Idungatan i Stockholm. Solen lockade bort många möjliga deltagare och andra var upptagna av resor och arbete, men tio stycken tappra medlemmar var på plats.

Vi inledde med att ha ett intressant Skype-möte med den frivilliga läkarkliniken i Aten som vårt Nätverk har samlat in mer än 120,000 kronor till under de senaste tre åren. Christos Sideris berättade för oss, via skype, om deras arbete och vikten av solidaritet. Vi fick sedan ställa frågor och veta mer om situationen för alla de fattiga och sjuka i Grekland. En särskild artikel om kliniken arbete kommer att publiceras senare här på hemsidan.

Skypemöte med Christos Sideris

Sedan öppnade själva årsmötet. Och en av våra medlemmar, Erik Göthe överräckte en egen handsnidad vacker ordförandeklubba till vår ordförande Elisavet Tziampazis Johansson. Mötet kunde inledas och i verksamhetsberättelsen kunde vi se tillbaka på några höjdpunkter. Nätverket är förvisso inte stort, men med tanke på det begränsade antalet medlemmar så förmår vi ändå göra en hel del.

Bland våra aktiviteter det gångna året noterades till exempel att vi deltog på Socialistiskt Forum i ABF-huset Stockholm den 26:e november 2016. Det skedde genom en debatt mellan Soitiris Liustas från Syrizas svenska avdelning och Jonas Karlsson som skriver på en bok om läget i Grekland. Kajsa Ekis Ekman var moderator. Salen samlade 80 personer och flera fick vända eftersom det var mer än fullt. Soitiris försvarade den grekiska regeringens politik och Jonas förhöll sig mer kritisk.

Och den 15:e mars i år organiserade vi ett informationsmöte på Kafé Marx, Kungsholmen/Stockholm med Eva Papadogianni, svensk-grekiska boende i Aten, som bl.a berättade om solidaritetsarbete med flyktingar och soppkök i Aten. Medlemmar och sympatisörer till NFG var inbjudna och 12 personer deltog.

Eva Papadogianni

Ett tredje bra utåtriktat möte arrangerade vi tillsammans med ABF-Stockholm den 31:a maj. Mötet hade temat: Fortsatt kris. Fortsatt solidaritet. Talare var den progressive ekonomen Stefan de Vylder om eurokrisen, forskaren Anja Franck om Grekland och ”flyktingkrisen” och vår egen medlem, arkitekten Angeliki Vlachou om läget generellt i Grekland. 60 personer kom till ABF-mötet och deltog efteråt i en livlig frågestund.

Angeliki Vlachou, Anja Fransson, Stefan deVylder

Vi har också utvecklat ett visst samarbete med en förening i Aten vid namn Mesopotamia. Den 14:e oktober 2016 träffade några av oss i styrelsen, Christos Korolis som var på besök i Stockholm från denna förening. Han informerade om deras verksamhet för skolbarn och fattiga människor i deras stadsdel i Aten. Senare besökte också våra medlemmar Dimitris Kandilas och Nadja Svensson (för egna respengar) Mesopotamia i Aten och fick studera deras verksamhet.

Christos Korolis

 Insamlingsverksamheten till läkarkliniken har fortsatt och förra hösten kunde vår vice-ordförande Nikos Pournaras överlämna mediciner till ett värde av 14,000 kronor till kliniken.

Efter att verksamhetsberättelsen lagts till handlingarna, så genomgicks den ekonomiska berättelsen och vår revisor Dag Mattsson kunde därefter föreslå årsmötet att styrelsen skulle få ansvarsfrihet. Och så beslöts också.

Inför kommande år väcktes en rad idéer, bland annat att vi ska försöka ordna en studiedag/offentligt möte om ”grekiska skulden” hur den uppkom och varför den bör avskrivas. Andra förslag var att bjuda in den norska författaren Ellen Engelstad som skrivit boken ”Syriza och den grekiska våren” och ett annat möte där drömmen vore att författaren Theodor Kallifatides kunde prata om läget i Grekland. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med förslagen och bilda arbetsgrupper för att förbereda mötena.

Sen var det dags för val av styrelse, det blev omval för Elisavet Tziampazis Johansson, Kajsa Ekis Ekman, Nikos Pournaras, Dennis Forsgren, Stellan Hermanson och Dimitris Kandilas som ordinarie ledamöter. Till suppleanter omvaldes Stina Andrén och nyvaldes Nadja Svensson. Styrelsen fick i uppdrag att konstituera sig själv, vilket skedde på ett senare möte där Elisavet omvaldes till ordförande, Nikos till vice-ordförande, Dennis till kassör och Stellan till sekreterare.

Årsmötet avslutades efter nästan tre timmar och vi kunde alla gå ut i den varma solen.