Hänt i nätverket

Fullsatt författarsamtal

Det var absolut fullsatt i Katasalen i ABF-huset den 30:e maj. 150 personer kom till Nätverket för Grekland och ABF:s offentliga möte, där Kajsa Ekis Ekman ledde ett samtal mellan de två svensk/grekiska författarna Theodor Kallifatides och Aris Fioretos. Det blev en spännande och tankeväckande diskussion under temat: Litteratur under diktatur och kristider. Vi i Nätverket samlade under mötet in 1,904 kronor till den frivilliga läkarkliniken i Aten, som ger gratis vård till fattiga greker och flyktingar.Det blev på alla sätt en fin svensk-grekisk solidaritetskväll.

Kajsa Ekis Ekman, Theodor Kallifatides och Aris Fioretos

”Solidaritetsnätverken skapar gemenskap, solidaritet och politisk medvetenhet” – Christos Korolis på Socialistiskt forum

Kajsa Ekis Ekman och Christos Korolis

Ett 80-tal personer kom till Nätverket för Grekland (NFG:s) seminarium under Socialistiskt Forum på ABF-huset i Stockholm lördagen 25:e november. Christos Korolis, som representerar ett av solidaritetsnätverken i Aten, intervjuades av Kajsa Ekis Ekman.

Den inledande berättelsen handlade om den ekonomiska krisen i Grekland och den politiska utvecklingen som resulterade i att det regerande vänsterpartiet Syriza accepterade EU:s extrema åtstramningspaket. Detta trots att en massiv majoritet av folket röstat nej till den politiken i folkomröstningen sommaren 2015.

Den svåra krisen och de hårda åtstramningarna medförde massarbetslöshet, snabbt växande fattigdom och social nöd. Men krisen skapade också en folklig motrörelse. Och ur denna växte solidaritetsnätverken fram. Föreningar där människor gemensamt hjälps åt för att täcka grundläggande behov. Det handlar till exempel om kollektiva soppkök, där man gemensamt samlar ihop, tillreder och äter mat. Svälten hålls borta med gemensam kraft.

Det handlar också om den i Grekland nödvändiga extraundervisning efter skoltid, som de fattiga inte har råd med. Lärarna i solidaritetsnätverken ger extra-undervisning för mängder av barn. En av dessa lärare är för övrigt just Christos Korolis, som själv undervisar i engelska och grekiska.

Inom solidaritetsnätverken har man också utvecklat ett system med arbetsbyten. Där inga pengar ingår. Som ett exempel: Christos undervisar många elever vars föräldrar istället har hjälpt honom att bygga sitt hus färdigt. Mängder av andra typer av arbetsbyten sker också.

Det finns också läkarkliniker där människor som inte har råd med vård och mediciner får hjälp av läkare som arbetar frivilligt efter arbetstid.

Christos framhöll att genom solidaritetsnätverken skapar gemenskap, solidaritet och politisk medvetenhet. Genom dessa nätverk hålls också högerextremismen borta från rekryteringsarbete bland de fattiga och utsatta. Han underströk att alla människor som lever i Grekland, oavsett de är greker, invandrare eller flyktingar, deltar i solidaritetsnätverken.

Solidaritetsnätverken blir alltså mer än bara akut hjälp i krisen. De blir faktiskt ett verktyg för att skapa politisk förändring.

Seminariet med Christos Korolis och Kajsa Ekis Ekman var inspirerande. Och det var många som funderade på om liknande organisering skulle vara möjligt i Sverige utifrån specifikt svenska föutsättningar. Det återstår att se.

En bra bok om Grekland!

Den 19:e oktober ordnade Nätverket för Grekland ett intressant möte i ABF-huset med den norska författaren Ellen Engelstad, om hennes bok ”Syriza och den grekiska våren”. Ett 20-tal besökare lyssnade och ställde frågor. Vi samlade också in 400 kronor till läkarkliniken i Aten.

Vi har böcker kvar till salu (120 kronor styck) och de kan ni köpa i samband med vårt seminarium på Socialistiskt Forum i ABF-huset lördagen den 25:e november. Mer om det snart!

 

Boksläpp: Röster från Aten och Samos

Ett fyrtiotal personer var samlade i Palme-salen i ABF-huset igår den 10:e oktober för att lyssna till
Annette Rosengren när hon presenterade sin nya bok ”Röster från Aten och Samos” utgiven på
Carlssons förlag. Annette är medlem i, och var med och bildade, Nätverket för Grekland.
”Röster från Aten och Samos” är en intressant bok som berättar om flyktingsituationen i Grekland,
om EU:s inhumana politik och om fattiga grekers konkreta och medmänskliga solidaritet med
människor på flykt från krig och förtryck. Annette presenterade hur hon arbetat med boken och läste
upp valda stycken. Flera av åhörarna ställde frågor som Annette utförligt svarade på.
Därefter fick Stellan Hermansson presentera Nätverket för Grekland, som tillsammans med ABF och
Carlssons förlag arrangerade detta boksläpp. Alla deltagare uppmanades att bidra till Nätverkets
insamling till de frivilliga läkarklinikerna. Den insamlingen gick över förväntan; 1,501 kronor samlades
in.
Nästa möte genomförs i samma Palme-sal i ABF-huset torsdagen den 19:e oktober klockan 18.00 då
heter talaren Ellen Engelstad som skrivit boken ”Syriza och den grekiska våren”.

Rapport från Aten: Solidaritet i praktiken, del.4.

Tack vare Nätverket för Greklands (NFG) medlemmar och vänner har vi för fjärde år i rad lyckats leverera nödvändiga mediciner till Solidaritetsläkar-mottagningen i Elliniko i Aten.

Insamlingen uppgick till 13000 SEK (119000 SEK sedan första besöket till mottagningen år 2014) och de inköpta medicinerna lämnades in den 23/09-2017.

Mottagningens volontärer var tacksamma (brev från mottagningen) för NFGs bidrag till deras hårda arbete som tyvärr fortsätter vara en av få utvägar för den stora delen av det grekiska folket som inte kan få den hjälp de behöver från det kraftiga underfinansierade offentliga sjukvårdssystemet (för mer detaljerad beskrivning av situationen läs även: http://natverketforgrekland.se/hjalp-oss-stotta-de-som-drabbats-hardast-av-krisen-i-grekland/).

Med tankarna fixerade på denna situation fortsätter NFG sin insamlingskampanj (plusgiro: 71 82 29 – 8, Swish: 0762605478, skriv som meddelande “NFG-Insamling”) och sitt försök att informera folk i Sverige om resultaten av den ekonomiska krisen i Grekland.

 

Nikos Pournaras
Vice Ordförande
Nätverket för Grekland