Rapport från Aten. Solidaritet i praktiken, del 3.

NFG:s Nikos Pournaras tillsammans med volontärer på Solidaritetskliniken i Aten.
NFG:s Nikos Pournaras tillsammans med volontärer på Solidaritetskliniken i Aten.

Tystnad,

Är ordet som bäst kan beskriva hur svenska medier de senaste månaderna har informerat folk här i Sverige om krisen i Grekland. Tystnad, som kom efter en frekvent och högljudd rapportering om flyktningflödet från Turkiet till de grekiska öarna i Egeiska havet under våren och sommaren 2016. Tystnad som nästan ger en känsla av att det inte finns någon kris kvar i Grekland, att folk där har börjat klara sig bra, att flyktningproblemet är löst, att den grekiska ekonomin har lyckats…

Men denna tystnad liknar mycket dimman som täcker slagfältet efter striden… Den ger en bild av lugn och harmoni som dock bara gömmer den skrämmande verkligheten.

Trots detta är det hoppfullt att det finns kvar personer i Sverige som letar efter och ser faktumen bakom tystnaden. Det är de personerna som har stöttat Nätverket för Greklands (NFG) insamlingskampanj och möjliggjort för tredje året i rad ett inköp av mediciner åt solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko i Aten.

Insamlingen uppgick till 14 000 SEK för år 2016 och sammanlagt till 106 000 SEK sedan 2014, då NFG startades, har används för inköp av mediciner, vacciner och annat material åt solidaritetsmottagningar i Grekland.

Den 23:e september besökte vi Elliniko för att leverera de inhandlade medicinerna. Mottagningens personal var tacksam för NFGs bidrag till deras arbete (var god och läs deras brev till NFG). Dessutom fick vi en rapport om situationen i Grekland. Vi informerades om att den kraftiga underfinansieringen av den offentliga sjukvården kvarstår men det som har ändrats är att sedan sommaren 2016 har regeringen beslutat att alla som har AMKA (motsvarar svenskt personnummer) ska kunna söka till offentliga sjukvården utan att stå för kostnaden även om de är utförsäkrade. Detta beslut upplevdes av grekiska folket och personalen på solidaritetsmottagningen som positivt. Dock noterades inom en kort period att den redan betydligt underfinansierade offentliga sjukvården inte har möjlighet att hantera en ännu högre belastning. Den stora personalbristen framförallt när det gäller sjuksköterskor och läkare samt bristen på material och mediciner i sjukhusen ledde fort till väldigt långa väntelistor för bedömning och behandling även av sjukdomstillstånd som kräver snabbt omhändertagande.

Bevis på den dramatiska situation som den grekiska offentliga sjukvården befinner sig i är att redan sedan 2015 har ett flertal sjukhus vänt sig till solidaritetsmottagningen i Elliniko och vid flera tillfällen fått mediciner och annat material till sina patienter. Ärendena beräknades till några fall per vecka under 2015 men har ökat dramatiskt till 10-15 fall dagligen under 2016. Vi fick se arkivet av alla ärenden och upptäckte att det inte bara handlade om små sjukvårdsenheter med begränsade uppdrag men även om stora Universitetssjukhus i Aten. När offentliga sjukvården behöver stöttning från solidaritetsmottagningar i försök att klara sitt uppdrag då är det tydligt att den åtstramningspolitik som har lett till detta är katastrofal för samhället och landet.

Denna situation har tvingat patienterna som sedan tidigare har fått hjälp på solidaritetsmottagningar att fortsätta söka sig dit medan mottagningarna nu, mer tydligt än någonsin, har fått omhänderta en ny svårt sjuk patient som heter grekisk offentlig sjukvård.

Av denna anledning fortsätter NFG ännu mer aktivt med sin insamlingskampanj (plusgiro: 71 82 29 – 8) i försök att via solidaritetsläkarmottagningar stötta dem som drabbas hårt av krisen i Grekland.

Nikos Pournaras, Nätverket för Grekland