Aktuellt

Rapport från Aten. Solidaritet i praktiken, del 2.

     Det var i augusti 2015 när vi med blandade känslor lämnade solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko i Aten. Å ena sidan var vi nöjda för att Nätverket för Grekland hade lyckats inhandla och leverera mediciner och vacciner, värda c:a 27000 SEK, för mottagningens patienter. Å andra sidan var vi chockade av antalet personer som var i behov av mottagningens hjälp (c:a 30000 fall på 2,5 år) och den uppenbara frånvaron av det statliga sjukvårdssystemet när de tusentals utförsäkrade patienterna och deras barn hade inte råd att betala för medicinering och/eller vaccinering.

     Denna bild och dessa känslor tog vi tillbaka med oss till Sverige och delade de vidare till det svenska samhället. Vi hoppades att Nätverket för Greklands fortsatta stöd till solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko skulle hitta flera supportrar. Hoppet blev verklighet på ett oväntat sätt. I maj 2016 arrangerades av Café Victor och Kulturhuset Cyklopen en solidaritetskväll för Greklands folk i kulturskolan Raketens lokaler i Björkhagen. Där var Nätverket för Grekland inbjuden och fick bl.a. beskriva situationen inom den grekiska sjukvården och vilken roll solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko har spelat de senaste åren. Deltagarna agerade direkt och 12500 SEK samlades in. Pengarna skulle finansiera en ny kampanj för inköp av mediciner och vacciner till mottagningen. Detta var underlaget och Nätverket för Grekland blev medlet som skapade ett större utrymme för det svenska samhället att uttrycka sin solidaritet med grekiska folket genom att skänka ytterligare 19500 SEK till insamlingen.

     Med dessa pengar i bagaget åkte vi i mitten av september för andra året i följd till Aten för att handla mediciner och vacciner. Den här gången förväntade vi oss dock att bevittna en förbättrad situation i jämförelse med året innan. Anledning var att ett vänsterparti hade kommit till makten sedan januari 2015 och de hade lovat att stötta de som inte hade råd att söka hjälp till den statliga sjukvården. Men förväntningen lämnade sin plats till besvikelsen när vi fick höra att inom loppet av ett år har antalet solidaritetsmottagningar i Aten ökat i samband med folkets ökade behov av hjälp. Personalen i Elliniko rapporterade att det inte bara är de utförsäkrade som numera inte har råd att bekosta mediciner till er själva eller till deras barn men även en stor del av de arbetande grekerna som är försäkrade. Gravida kvinnor får själva stå för kontrollutgifter under graviditetsperioden. Detta har lett till att en stor andel av de tusentals arbetslösa unga grekiska kvinnorna får bristfälliga kontroller med följder som högre risk för födelse av barn med genetiska avvikelser. En risk som tyvärr inte är teoretisk men har redan börjat noteras i rapporter som kommer in till mottagningen. Åtstramningar har lett till en sådan dramatisk underfinansiering av sjukvården i sin helhet att även ett flertal offentliga sjukhusen har under året 2015 vänt sig till solidaritetsmottagningen i Elliniko och fått vid flera tillfällen mediciner och annat material till deras patienter.


De 32000 SEKIMG_4463 som Nätverket för Grekland lyckades samla in i Sverige och de 6000 SEK som skänktes in av några svenska besökare till Grekland under vår vistelse i Aten gick till mediciner, vacciner, barnmjölk och annat material för solidaritetsmottagning i Elliniko. Personalen där var verkligen tacksamma för insatsen (läs brevet till Nätverket för Grekland) men vår insats kändes för liten i förhållande till mottagningens stora behov och den grekiska sjukvårdens nuvarande skrämmande bild.

 

Vi lämnade Aten med dessa tankar och en känsla av en självklar plikt; att intensifiera vårt försök att stötta det svårdrabbade grekiska folket. Av denna anledning pågår en ny insamlingskampanj som drivs med hoppet om att de som hittills har möjliggjort våra insatser med deras bidrag och ännu fler, ska fortsätta/börja visa deras solidaritet. Detta inte bara för att hjälpa folk i Grekland som är i behov av hjälp men även för att påminna alla att ett samhälle som prioriterar banker och ekonomiska parametrar framför människor är dömt till elände och har ingen framtid.

 Nikos Pournaras, Nätverket för Grekland

Ny bok om krisernas Grekland!

Christina Heldner och Torsten Rönnerstrand släpper nu boken Krisernas Grekland:

Greklands ekonomiska krisläge är välbekant för de flesta av oss efter de senaste årens gigantiska nödlån.

Boken Krisernas Grekland i politik och litteratur vill ge en tydlig bild av hur dagens svåra situation egentligen ser ut och underlätta för en svensk publik att bättre förstå hur den kunnat uppstå. Därför skildras landets politiska historia från mellankrigstiden och fram till och med valet i januari 2015 och den dramatiska folkomröstningen den 5 juli i år.
För att ge perspektiv på den kaotiska greklandsbilden konfronteras de politiska skeendena med skildringar från litteraturen.

Måndag den 26 oktober samtalar författarna med Theodor Kallifatides på ABF-huset i Stockholm kl 18.00

 

Nätverket för Grekland på plats vid gränsen

greklandimage

Rapport från vår ordförande Elisavet Johansson Tziampazis som är på plats för att använda de insamlande medlen:

Igår handlade vi 110 vattentäta termojackor som vi överlämnade till volontärerna från Kilkis. De annars dyra jackorna lyckades vi handla direkt från en grossist (med en del prutande och välvilja) för 12€ styck. Natten till idag passerade över 8000 personer gränsen mellan Grekland och FYROM. Många av de 8000 personerna kom endast iförda T-shirt och jackorna gick åt fort. I natt var (som vanligt) volontärerna de enda på plats och inga av de stora internationella organisationerna syntes till.
Behoven vid gränsen är stora och många. Vi har handlat en hel del saker. Bland annat köpte vi alla skor som fanns i affären!

Över hundra personer på debatt om Grekland i Solna

 

Hur ska det grekiska valet förstås? Varför röstades Syriza in igen och vad händer framöver? Hur ska vi se på undertecknandet av avtalet med trojkan? Detta debatterades i Sundbyberg på ett event arrangerat av Vänsterpartiet Sundbyberg, Vänsterpartiet Solna och ABF. Deltog gjorde tre medlemmar i Nätverket för Grekland: Stellan Hermansson som moderator samt Ilias Kandilas och Kajsa Ekis Ekman som debattörer.

Lokalen var fullsatt till bristningsgränsen trots fredagkväll. Tydligt är att frågan om euron är en skiljelinje, inte bara mellan Syriza och svensk vänster utan även i Grekland.

På frågan om vad svenskar kan göra för att visa solidaritet med Grekland sa Karin Rågsjö att det är viktigt att ha kvällar som denna för att upplysa om situationen då situationen i Sverige inte är så olik som man man tro. Kajsa Ekis Ekman menade att vi måste ha en vänsterregering även i Sverige och resten av Europa då Grekland stått ensamt och därför tvingats ge vika. Ilias Kandilas talade om behovet av praktisk solidaritet, det kan röra sig om att samla in pengar till rullatorer då nedskärningar i välfärden gjort att många gamla inte får rullatorer och inte kan komma ut ur hemmet över huvud taget.

Stellan Hermansson uppmanade alla att engagera sig i nätverket och att stödja vår insamling ekonomiskt.

 

stellankajsaekiskandilas

Stellan Hermansson, Karin Rågsjö, Kajsa Ekis Ekman och Ilias Kandilas. Foto: Vänsterpartiet Solna

Medlemsbeslut – Att använda pengarna avsatta för att inhandla mediciner till solidaritetskliniken i Thessaloniki till att istället inhandla mediciner och förnödenheter till människor på flykt som passerar gränsen mellan Grekland och Fyrom

I veckan beslutade Nätverket för Grekland via omröstning att använda pengarna avsatta för att inhandla mediciner till solidaritetskliniken i Thessaloniki till att istället inhandla mediciner och förnödenheter för att distribueras till människor på flykt som befinner sig och passerar gränsen mellan Grekland och Fyrom.
Under ett möte i somras med samordnaren från solidaritetskliniken i Thessaloniki vädjade kliniken till Nätverket att istället för att inhandla mediciner för att skänka till dem istället inhandla mediciner och förnödenheter för att distribueras på gränsen mellan Grekland och Fyrom där de gör bedömningen att de insamlade pengarna gör större nytta. Nätverket för Grekland har nu tagit ett medlemsbeslut om att respektera klinikens vilja och bedömning.

Hur skall då detta göras?
”Volontärer från Kilkis för flyktingar från Syrien i Eidomeni” (översatt) är en frivillighetsgrupp som under en längre tid samlat in och delat ut förnödenheter på gränsen mellan Grekland och Fyrom. Valet att stödja denna grupp grundar sig i dels att gruppen varit verksam under en länge tid, ofta befinner sig på plats och att de har stor kunskap om hur behoven ser ut, en god relation med de grekiska gränsbevakarna och lätt för att få information om möjligheterna att passera gränsen. Beslutet grundar sig också i att Nätverket (genom att medlemmar varit på plats på gränsen och träffat gruppen och tidigare inhandlat förnödenheter till dem att dela ut) har en etablerad kontakt med volontärerna. Men beslutet grundar sig även i att denna grupp kommer att fortsätta finnas på plats när journalisterna lämnat och när de stora hjälporganisationerna som befinner sig på platsen (märk! många av dem är endast på plats under kontorstider – som att människor endast är på flykt mellan 9-17?) har packat ihop och åkt hem.

Gruppen består av människor med olika bakgrund och fungerar utifrån volontärernas förutsättningar. Inom gruppen finns bland annat medicinskt kunniga som organiserat ett läkarteam på plats. En del av volontärerna har svensk anknytning, greker som är födda eller uppväxta i Sverige och som har flyttat tillbaka till Grekland. Detta underlättar också kommunikationen mellan Nätverket och gruppen.

Här är en länk till gruppens facebook-sida: https://www.facebook.com/Εθελοντές-Κιλκίς-Θεσσαλονίκης-Σύρο…
Det mesta på sidan är skrivet är på grekiska (en del på engelska) men översättningsfunktionen gör det förståeligt.
Gruppen tar ej, eftersom de inte är eller vill vara en organisation med organisationsnummer, emot pengar. Därför kommer vi att göra precis som vi tidigare gjort rörande kliniken i Aten, det vill säga, mottaga en lista med det som för tillfället behövs mest, själva inhandla det på plats för att sedan lämna över det vi inhandlat. Detta kommer göras i början av oktober av Elisavet Johansson Tziampazis, Nätverket för Greklands ordförande.
Vill du får du gärna hjälpa oss att öka stödet och det gör du genom att antingen sätta in valfri summa på Plusgiro 71 82 29 – 8

Som ni vet kommer majoriteten av flyktingarna på väg till Europa till Grekland som första land i EU. Sedan en tid tillbaka är det fler och fler flyktingar som tar sig till Grekland via de grekiska öarna. Grekiska staten chartrar, sedan några veckor tillbaka, ett stort fartyg som kör flyktingar mellan öarna och fastlandet. Reglerna har också ändrats de senaste veckorna i Grekland och det är idag möjligt för flyktingar att åka kollektivtrafik till gränsen mellan Grekland och Fyrom. Vägen genom Grekland har blivit säkrare och snabbare men detta gör också att trycket vid gränsen ökar snabbare. Under den senaste månaden har Fyroms militär flera gånger öppnat och stängt gränsen sporadiskt men även använt beskjutit flyktingar med tårgaskanoner. Senast igår (10/9) blev flera flyktingar misshandlade av fyroms polis, flyktingarna nekades att passera gränsen och blev av polisen tvingade att sitta på marken i leran och ösregnet. Situationen vid gränsen är kraftigt ansträngd och behovet av de mest grundläggande förnödenheterna som vatten, mat, medicin, bindor, etc. är stort. Många på flykt är också barn som behöver bl.a. modersmjölksersättning och blöjor.

Varje dag passerar flera tusen personer gränsen och volontärerna har under sin verksamma tid på olika sätt hjälpt tusen och åter tusentals människor. Ett exempel: för två dagar sedan lagade och delade volontärerna ut hela 5000 portioner mat.

Under den senaste månaden är det många i Sverige som på olika sätt organiserat sig och som skänkt pengar till olika organisationer, det är vi medvetna om och fantastiskt är det! Dock behövs hjälpen fortfarande och kommer att fortsätta behövas på flera platser runt om i Europa. De stora summor pengar som skänkts i Sverige har inte nått de lokala grupperna som arbetar dag och natt på gränsen mellan Grekland och Fyrom. Gruppen i Eidomeni behöver resurser för att kunna fortsätta sitt intensiva solidaritetsarbete och vill du kan du hjälpa till att öka stödet genom att sätta in valfri summa på Plusgiro 71 82 29 – 8

Alla bidrag räknas, stora som små. Även om du upplever att du inte har pengar vill vi meddela att en liten gåva på exempelvis 3 kronor kan räcka till en flaska vatten till någon med vätskebrist. Varje krona och varje köp av förnödenheter kommer att redovisas och finnas tillgängligt i efterhand. Alla bidrag är välkomna!
Sist vill vi säga att denna insats inte påverkar den ordinarie insamlingen. De pengar som skänkts till Nätverket detta året kommer att användas till att inhandla mediciner till kliniken i Aten (av vår medlem Nikos Pournaras under september månad)

Bilder från demonstrationen utanför tyska ambassaden

TACK till Patrik Olofsson för att spontant ha organiserat en demonstration mot den tyskledda sparpolitiken! Bravo till Ung Vänster Uppsala som åkt hela vägen för demonstrationen.

NFG var inte arrangör men deltog såklart. Med parollerna This Is A Coup och Stöd det grekiska folket som sa nej till åtstramningspolitiken.

foto demo greece
Utanför tyska ambassaden, foto Wilson Durán

 

kajsatalardemo
Kajsa Ekis Ekman talar, foto Wilson Durán

 

patrikdemo
Patrik Olofsson talar, foto Wilson Durán

 

Flera spontana tal tillkom på plats, bland annat fick vi en historielektion i hur valuta, lån och kolonisering varit tätt sammanbundet i den grekiska historien.

Vi behöver fler som organiserar demonstrationer, vill du gå med i nätverket och ta nya tag till höst, hör av dig!