Med ny asyllag och hårt bemötande visar grekiska regeringen nu kalla handen till människor på flykt

Ny Demokrati-regeringen har uttalat att de ser de flesta flyktingar som söker asyl nu i Grekland som illegala ekonomiska migranter. Bedömningen går tvärt emot FNs flyktingorgan UNHCR och det grekiska migrationsverket. Majoriteten människor som kommer till Grekland för att söka asyl kommer från Syrien, Afghanistan och Irak.
Med sin majoritet i parlamentet röstades regeringens lagförslag igenom utan problem i slutet av oktober. Remisstiden var uppseendeväckande bara fem dagar. Andan i lagen är inte oväntad efter att ha hört partiets åsikter när de var i opposition. Senare i november presenterades också planerna för nya läger på öarna. 20 000 asylsökande ska föras över till fastlandet de närmaste månaderna. De flesta ska placeras i nya läger, det har pratats om nerlagda fabriker.
Avsikten nu är att flyktingar placeras i låsta läger. Asylprocessen ska gå snabbt bland annat genom införande av snabbspår och små möjligheter att överklaga avvisningsbeslut. Avsikten är att många ska skickas tillbaka till Turkiet eller till hemländerna. Fler förvar (läs fängelser) ska inrättas. Med detta går Grekland tillbaka till en flyktingpolitik som påminner om åren med Samaras-regeringen 2012 – 2014. Då placerades många i förvar under lång tid.
Det blir också många andra försämringar för människor på flykt. De som har fått uppehållstillstånd ska vräkas om de inte hittar ny bostad inom sex månader.
Kritiken mot asyllagen har varit omfattande. Antalet asylsökande har ökat sista tiden och Erdogan har sedan länge hotat med att han när han vill kan få 4 miljoner flyktingar att nå Grekland. Men Erdogan skräms ständigt och på olika sätt. Det är sant att Grekland är utsatt och EU-länderna  passiva, men regeringens frustration går ut över människor på flykt, och med den nya lagen följer Grekland varken internationella konventioner om asylrätten eller EU-regler om hur flyktingar ska bemötas. De ska inte spärras in och de ska mottas värdigt.  Värdigt mottas de inte nu på Lesvos, Samos och de andra öarna. Lägren är en skamfläck för EU. I regeringens paket finns också en mycket kraftig förstärkning av gränsbevakning mot Turkiet.
Mycket mer står att läsa i bloggen Vårt Europa    www.annette-rosengren.se