Röster från Aten och Samos

Den 10:e oktober kommer etnologen och NFG-medlemmen Annette Rosengrens nya bok ”Röster från Aten och Samos”. Med anledning av det bjuder vi in att ta del av boksläppet och lyssna till Annette prata om sin bok på ABF-huset. Det hela går av stapeln klockan 16.

Evenemanget samordnas av Carlsson Bokförlag, ABF Stockholm och Nätverket för Grekland och det kostar inget att delta. Observera att presentation och samtal endast är på svenska.

Nedan hittar ni inbjudan. Anmäl gärna att ni tänkt närvara på länken så att vi vet på ett ungefär hur många som kommer.

https://ui.ungppd.com/Surveys/5f12fd9e-ae6b-4a61-bfef-32c8467b22b6


RÖSTER FRÅN ATEN OCH SAMOS

Vem minns inte sommaren och hösten 2015 när nästan en miljon barn och
vuxna tog sig till de grekiska öarna utanför Turkiets kust? Många försvann i
havet. Eller rapporterna från den kalla och blöta senvintern 2016 med tio tu-
sen människor, som fastnat vid en plötsligt stängd gräns till Makedonien. Ett
avtal mellan EU och Turkiet, i strid mot internationell lag, tvingade sedan alla
nyanlända att bli kvar på grekiska öar nära Turkiet innan de skulle skickas
tillbaka dit.
Grekland kom i blickpunkten när den stora låneskulden blev ett faktum för
flera år sedan. När de orimliga besparingskraven infördes ansågs greker först
ha sig själva att skylla. Men bilden nyanserades med deras stora hjälp till flyk-
tingarna sommaren och hösten 2015.

Många greker engagerade sig i stunden, andra var och är erfarna försvarare
av mänskliga rättigheter och av internationella lagar och konventioner. Rös-
terna i boken tillhör sådana försvarare – jurister, volontärer, en journalist och
helt enkelt medmänniskor.

Annette Rosengren är etnolog och har skrivit böcker bland annat om utsatt-
het, vardag och överlevnad och om hur dem hon följer bemöts av omvärlden
och rättssamhället. Sedan 2011 har hon levt av och till i Aten, och publicerade

2014 boken om hur flyktingar från Afghanistan och andra länder kunde över-
leva i ett land, där de motarbetades på så många sätt. 2014 reste hon också till Samos.
I dessa sammanhang lärde hon känna bokens tolv greker.

> TISDAG 10 OKTOBER | KL 16.00 | ABF-HUSET, SVEAVÄGEN 41 | FRI ENTRÉ