Solidaritet i Coronatider

År 2020 har varit annorlunda för oss alla. Covid-19 pandemin stormade in som en okänd och oönskad gäst som har dock tvingat alla att acceptera en ny verklighet. Denna gäst har inte bara förorsakat påtagliga restriktioner i vårt privat- och arbetsliv, har inte bara gjort uppenbart hur pass skör och orättvist är det ekonomiska systemet som de flesta länderna i västra värden har valt att följa, men har även krocktestat sjukvårdssystemen och avslöjat deras brister, med tragiska konsekvenser. Folk som redan innan pandemin hade av ekonomiska skäl begränsad tillgång till mediciner och sjukvårdsinsatser blev ännu mer utsatt och i större behov av stöd från sjukvården.

Denna nya verklighet är tyvärr inte obekant även för Greklands folk som har i mer än 10 år kämpat emot den ekonomiska krisen och nu har drabbats av en ytterligare kris. Solidaritet har varit grundstenen i denna kamp mot folkets långdragna ekonomiska svårigheter men nu känns den som mer aktuell än någonsin.

Volontärerna i Solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko, Aten är helt medvetna om detta och förberedda att fortsätta ännu mer aktivt göra det som de har gjort redan sedan 2011 dvs att stötta de mest utsatta. Trots detta hotades deras mottagning i våras att vräkas från sina lokaler som ägdes av Argyroupolis-Elliniko kommun (läs mer här). Anledningen var att lokalerna tillhörde den gamla Elliniko flygplatsen som har sedan år 2000 varit ödslig och nu planeras att rivas ner för att byggas i området varuhus, hotell, kasino och en park.

Mitt i Greklands lockdown pga Covid-19 i våras skulle Solidaritetsmottagningen lämna lokalerna dock utan att finnas någon vidare planering. Till volontärernas och patienternas lättnad kom lösningen från grannkommunen Glyfada som beslutade att erbjuda mottagningen en lokal nära kommunens centrum. Mottagningen flyttade in dit successivt mellan augusti och oktober månad för att kunna efteråt återuppta sina aktiviteter.

Nätverket för Grekland (NFG) har sedan 2014 köpt mediciner åt Solidaritetsläkamottagningen i Elliniko, Aten. Med hänsyn till den ansträngande situationen som Covid-19 pandemin har förorsakat ansåg styrelsen till NFG att stödet till mottagningen borde inte avbrytas året 2020 trots reserestriktionerna. Det som är också nämnvärt för år 2020 var att insamlingen förstärktes betydligt med 5000 SEK av Föreningen Greklandsolidaritet (läs mer här om föreningen) och gick totalt upp till 7384 SEK (totalt 135 000 SEK sedan 2014). De inköpta medicinerna levererades i början av augusti av NFGs representant till mottagningens representant Mary Sideri som är bekant med NFG sedan hennes besök till Stockholm i november 2018 (läs mer här).

I skrivande stund pågår igen lockdown i Grekland medan vaccinationskampanjen har påbörjats. Dock ingen kan bedöma med säkerhet när Covid-19 krisen kommer att avta och vilka långsiktiga konsekvenser kommer att förorsaka för grekiska folkets mest utsatta.

Solidaritetsbehov kvarstår varför NFGs insamlingskampanj pågår (plusgiro: 71 82 29 – 8).

 

Nikolaos Pournaras

Nätverket för Grekland