”Solidaritetsnätverken skapar gemenskap, solidaritet och politisk medvetenhet” – Christos Korolis på Socialistiskt forum

Kajsa Ekis Ekman och Christos Korolis

Ett 80-tal personer kom till Nätverket för Grekland (NFG:s) seminarium under Socialistiskt Forum på ABF-huset i Stockholm lördagen 25:e november. Christos Korolis, som representerar ett av solidaritetsnätverken i Aten, intervjuades av Kajsa Ekis Ekman.

Den inledande berättelsen handlade om den ekonomiska krisen i Grekland och den politiska utvecklingen som resulterade i att det regerande vänsterpartiet Syriza accepterade EU:s extrema åtstramningspaket. Detta trots att en massiv majoritet av folket röstat nej till den politiken i folkomröstningen sommaren 2015.

Den svåra krisen och de hårda åtstramningarna medförde massarbetslöshet, snabbt växande fattigdom och social nöd. Men krisen skapade också en folklig motrörelse. Och ur denna växte solidaritetsnätverken fram. Föreningar där människor gemensamt hjälps åt för att täcka grundläggande behov. Det handlar till exempel om kollektiva soppkök, där man gemensamt samlar ihop, tillreder och äter mat. Svälten hålls borta med gemensam kraft.

Det handlar också om den i Grekland nödvändiga extraundervisning efter skoltid, som de fattiga inte har råd med. Lärarna i solidaritetsnätverken ger extra-undervisning för mängder av barn. En av dessa lärare är för övrigt just Christos Korolis, som själv undervisar i engelska och grekiska.

Inom solidaritetsnätverken har man också utvecklat ett system med arbetsbyten. Där inga pengar ingår. Som ett exempel: Christos undervisar många elever vars föräldrar istället har hjälpt honom att bygga sitt hus färdigt. Mängder av andra typer av arbetsbyten sker också.

Det finns också läkarkliniker där människor som inte har råd med vård och mediciner får hjälp av läkare som arbetar frivilligt efter arbetstid.

Christos framhöll att genom solidaritetsnätverken skapar gemenskap, solidaritet och politisk medvetenhet. Genom dessa nätverk hålls också högerextremismen borta från rekryteringsarbete bland de fattiga och utsatta. Han underströk att alla människor som lever i Grekland, oavsett de är greker, invandrare eller flyktingar, deltar i solidaritetsnätverken.

Solidaritetsnätverken blir alltså mer än bara akut hjälp i krisen. De blir faktiskt ett verktyg för att skapa politisk förändring.

Seminariet med Christos Korolis och Kajsa Ekis Ekman var inspirerande. Och det var många som funderade på om liknande organisering skulle vara möjligt i Sverige utifrån specifikt svenska föutsättningar. Det återstår att se.