Vårt stöd till Grekland behövs nu mer än någonsin

Situationen i Grekland blir allt värre. För alla oss som följt de extremt hårda förhandlingarna mellan den grekiska regeringen och institutionerna har det blivit mycket tydligt att den humanitära kris som pågår i Grekland kommer att fördjupas framöver. Vårt stöd behövs nu mer än någonsin. Allt fler fattiga och utförsäkrade människor saknar rätt sjukvård, mediciner och vacciner. Nätverket för Grekland står i kontakt med frivilliga läkarkliniker i Grekland och vi försöker samla in så mycket pengar vi kan för att kunna köpa mediciner och vaccin att skänka till klinikerna. Du kan bidra till vårt arbete genom att sätta in valfri summa på plusgiro 71 82 29 – 8. Alla bidrag, stora som små, är av värde!

Läs gärna vårt reportage från när vi skänkte mediciner och vaccin till en läkarklinik i Aten.

Nätverket för Grekland