Årsmöte 10 maj

Söndag 10 maj  13.00 – 15.00

Grekiska kulturhuset
Idungatan 4

Dagordning

  1.  Mötets öppnande
  2.  Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
  3.  Godkännande av dagordning
  4.  Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
  5.  Hur vi skall utveckla Nätverket för Grekland och inkomna motioner
  6.  Val av styrelse
  7.  Övrigt
  8.  Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse 2014 – 2015

Nätverket för Grekland

Inledning

Nätverket bildades 27/3 2014 efter en flera månader lång process av diskussionsmöten. Diskussionen som handlade bl.a. om vilken typ av organisationsmodell som skulle vara bäst. Till slut fastställdes namnet Nätverket för Grekland och vi valde att organisera oss med en vald styrelse och gemensamt fastställda stadgar.

Trots begränsat antal medlemmar och små resurser har Nätverket förmått utveckla en rad aktiviteter och flera kanaler för information.

Styrelsen

Styrelsen som valdes på det konstituerade mötet utsåg på sitt första möte (10/4 29014) inom sig de olika styrelseuppdragen; Elisavet Johansson Tziampazis ordförande, Stellan Hermansson vice-ordförande, Kajsa Ekis Ekman sekreterare, Eva Jonsson kassör, Dennis Forsgren, ledamot, Nikolaos Nikolaou och Dan Kotka suppleanter. Dan Kotka avse sig uppdraget efter några månader pga sin arbetssituation. Styrelsen har haft 14 protokollförda möten.

Medlemmar

Nätverket för Grekland har 46 betalande medlemmar (räknat den 24/4), men det finns flera aktivister som ännu inte betalat avgiften, men som säkert betraktar sig som medlemmar

Musikfest

Nätverket lyckades över all förväntan med den allra första utåtriktade aktiviteten den 3e maj, då en musikfest genomfördes i Åsö Gymnasium. Mer än 800 personer löste inträde för att lyssna på en åtta timmar lång musikfest där de stora dragplåstren var Mikael Wiehe och Arja Saijonmaa, bland många andra duktiga artister som alla ställde upp gratis. Det såldes också böcker, konst, mat och dryck i samband med konserten. Inkomsterna från konserten avsattes för Nätverkets insamling till de frivilliga läkarklinikerna. Det var en enorm arbetsinsats av Nätverkets medlemmar som blev en stor framgång.

Offentliga möten

Nätverket har också genomfört två större offentliga möten. Ett i samband med Socialistiskt Forum i ABF-huset 22/11 2014 där Alexandra Pascalidou talade. Vi hade mer än full lokal (150 personer) under hennes en timmes föreläsning om krisen i Grekland.

Efter valet i Grekland den 25/1 2015 genomfördes ett annat offentligt möte i ABF-huset den 4/2 under temat: Vad händer nu? Med fyra talare: Kajsa Ekis Ekman, Eleni Kandila, Yannis Papas och Memi Melissaratou-Mattsson. Återigen blev det mer än full lokal (85 personer).

Demonstrationer

Den 11/6 2014 var det ett år sedan ERT stängdes. Nätverket visade solidaritet genom att samlas utanför TV-huset i Stockholm. Vi uppmanade SVT och SR att visa sitt stöd för europeisk public service. Tal hölls av Elisavet Tziampazis Johansson, Memi Melissaratou-Matsson, Olle Kejonen från Sameradions klubb av Svenska Journalistförbundet som berättade hur viktig public service är för samisk kultur samt Peter Curman som läste en dikt av Cavafys.

Den 15/2 2015 genomförde Nätverket en demonstration tillsammans med vänsterpartiet Syrizas avdelning i Sverige. Nätverket är partipolitiskt obundet, men vi enades om kravet på skuldnedskrivning som samlande paroll för demonstrationen. Den samlade mer än 300 personer på Mynttorget i Stockholm. Nätverkets talare var Nikos Pournaras och en resolution för kravet på skuldnedskrivning från EU:s sida, riktad till den svenska regeringen, antogs av alla deltagare.

Mötesserien

Under hösten 2014 genomfördes också en mötesserie med Grekland som tema, i samarbete med Tellus Bio och Café i Midsommarkransen. Följande möten genomfördes:

23/9 EMU – historik, uppbyggnad och konsekvenser. Stefan de Vylder var föreläsare.

7/10 Greklands moderna historia, från inbördeskriget till tiden under ,militärjuntan fram till dagens ekonomiska kris. Memi Melissaratou-Mattsson var föreläsare.

11/11 Den ekonomiska världskrisen kopplat till krisen i Grekland och vilken roll de europeiska storbankerna spelar. Bertil Kilner var föreläsare.

11/12 Flyktingarnas utsatta situation i Grekland och hur det nynazistiska partiet Gyllene Gryning kunnat växa sig så starka. Anette Rosengren var föreläsare. Detta möte genomfördes dock i Grekiska Kulturhuset och inte i Tellus Bio.

I genomsnitt deltog ett 30-tal personer på vart och ett av dessa möten och bidrog till fördjupad kunskap om Grekland och den aktuella situationen.

Medlemsmöten

Nätverket har efter konstitueringen genomfört 8 medlemsmöten för att diskutera verksamheten och fatta beslut om olika aktioner. Dessa möten har haft lågt deltagande. Några gånger har mötena blivit för långrandiga. Det är troligen en felaktig mötesform och styrelsen tror att det är bättre att få igång flera arbetsgrupper som direkt bidrar till arbetet. Eventuella beslut som måste tas kan koncentreras till några enstaka stormöten per år.

Insamlingen

Nätverkets insamling till de frivilliga läkarklinikerna har hittills inbringat 56 000 kronor. Av dessa har 27 000 kronor redan sänts till Aten där pengarna blivit vaccinationer och mediciner till kliniken där. Ytterligare 27 000 kronor ska överföras till kliniken i Thessaloniki, men det har varit vissa praktiska problem med detta som ska lösas snarast möjligt. Största delen av insamlingen kommer från överskottet från musikfesten. Nätverket har vid några möten och demonstrationen inte haft med insamlingsbössor, vilket är misstag som inte ska upprepas.

Media

Nätverket har förekommit i en del medier, bl.a. med intervjuer och artiklar i tidningar som Dagens Arena, ETC och Flamman. Mediearbetet borde utvecklas mer i framtiden.

Webb-sida

Webbgruppen byggde upp en webbsida strax efter att Nätverket bildats. Det var mycket positivt, men under en tidsperiod blev inte webb-sidan uppdaterad tillräckligt ofta. Här har det dock gjorts viktiga förbättringar senaste tiden. Webbsidan har nu förnyats och fungerar bättre. Styrelsen har de senaste månaderna också adjungerat webbgruppen till sina möten för att bidra till en utveckling av arbetet.

Social medier

Nätverket har också en facebooksida och deltar även på twitter. Detta är viktiga kommunikationskanaler. Ett positivt exempel är det offentliga mötet den 4/2 2015 efter valet i Grekland. Mötet gick ut på youtube och lades sedan upp på facebooksidan och har hittills haft 289 visningar.

Nyhetsbrev

Nätverket utger också ett Nyhetsbrev kallat Solidaritet 0030. Det består dels av nyskrivna nyhets och debattartiklar, men också klipp från andra tidningar och publikationer. Nyhetsbrevet som utkommit med tio nummer sänds ut till närmare 500 mailadresser och bidrar till att intresserade personer kan hålla sig uppdaterade om situationen och den aktuella debatten. Redaktionen är ansvarig för Nyhetsbrevet, men arbetar i kontakt med styrelsen.

Avslutande ord

Som styrelse kan vi notera att Nätverket lyckats genomföra en rad lyckade aktiviteter under året. Vi har inte många aktiva medlemmar men kan ändå få genomslag. Det är viktigt att fortsätta utveckla arbetet med insikten om att vi har begränsade resurser. Men rätt använda och med rätt fokus kan Nätverket fortsätta spela en positiv roll i den svenska debatten om krisen i Grekland, liksom en roll för konkret internationell solidaritet med Greklands folk.

Med den nya vänsterregeringen vid makten i Grekland förändras också förutsättningarna för solidaritetsarbetet. Nätverkets medlemmar kan ha olika åsikter om den grekiska regeringen och dess uppgörelser med EU, därför är det viktigt att debatten kring detta förs med största respekt för varandra och för Nätverkets överenskomna programpunkter.

Vårt utåtriktade arbete bör fokusera på konkret solidaritetsarbete och på frågan om skuldnedskrivning med krav riktade mot Sveriges regering och EU.

Styrelsen för Nätverket för Grekland

24/4 2015