Aktuellt

En bra bok om Grekland!

Den 19:e oktober ordnade Nätverket för Grekland ett intressant möte i ABF-huset med den norska författaren Ellen Engelstad, om hennes bok ”Syriza och den grekiska våren”. Ett 20-tal besökare lyssnade och ställde frågor. Vi samlade också in 400 kronor till läkarkliniken i Aten.

Vi har böcker kvar till salu (120 kronor styck) och de kan ni köpa i samband med vårt seminarium på Socialistiskt Forum i ABF-huset lördagen den 25:e november. Mer om det snart!

 

Rapport från Aten: Solidaritet i praktiken, del.4.

Tack vare Nätverket för Greklands (NFG) medlemmar och vänner har vi för fjärde år i rad lyckats leverera nödvändiga mediciner till Solidaritetsläkar-mottagningen i Elliniko i Aten.

Insamlingen uppgick till 13000 SEK (119000 SEK sedan första besöket till mottagningen år 2014) och de inköpta medicinerna lämnades in den 23/09-2017.

Mottagningens volontärer var tacksamma (brev från mottagningen) för NFGs bidrag till deras hårda arbete som tyvärr fortsätter vara en av få utvägar för den stora delen av det grekiska folket som inte kan få den hjälp de behöver från det kraftiga underfinansierade offentliga sjukvårdssystemet (för mer detaljerad beskrivning av situationen läs även: http://natverketforgrekland.se/hjalp-oss-stotta-de-som-drabbats-hardast-av-krisen-i-grekland/).

Med tankarna fixerade på denna situation fortsätter NFG sin insamlingskampanj (plusgiro: 71 82 29 – 8, Swish: 0762605478, skriv som meddelande “NFG-Insamling”) och sitt försök att informera folk i Sverige om resultaten av den ekonomiska krisen i Grekland.

 

Nikos Pournaras
Vice Ordförande
Nätverket för Grekland

Fortsatt kris. Fortsatt solidaritet. Ett möte om läget idag i Grekland.

Onsdagen 31 maj kl 18.00
Beskowsalen, ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm

Tre inledningar följda av frågestund och diskussion:

Är eurokrisen över nu?
Docent Stefan de Vylder, nationalekonom och författare.

EU, Grekland och ”flyktingkrisen”
Anja Franck, lektor i freds och utvecklingsstudier, Göteborgs Universitet.

Den grekiska saken; är den grekisk egentligen?
Angeliki Vlachou, en medveten medborgare och arkitekt i Sverige.

Samarrangemang: Nätverket för Grekland och ABF

 

Rapport från Aten. Solidaritet i praktiken, del 3.

NFG:s Nikos Pournaras tillsammans med volontärer på Solidaritetskliniken i Aten.
NFG:s Nikos Pournaras tillsammans med volontärer på Solidaritetskliniken i Aten.

Tystnad,

Är ordet som bäst kan beskriva hur svenska medier de senaste månaderna har informerat folk här i Sverige om krisen i Grekland. Tystnad, som kom efter en frekvent och högljudd rapportering om flyktningflödet från Turkiet till de grekiska öarna i Egeiska havet under våren och sommaren 2016. Tystnad som nästan ger en känsla av att det inte finns någon kris kvar i Grekland, att folk där har börjat klara sig bra, att flyktningproblemet är löst, att den grekiska ekonomin har lyckats…

Men denna tystnad liknar mycket dimman som täcker slagfältet efter striden… Den ger en bild av lugn och harmoni som dock bara gömmer den skrämmande verkligheten.

Trots detta är det hoppfullt att det finns kvar personer i Sverige som letar efter och ser faktumen bakom tystnaden. Det är de personerna som har stöttat Nätverket för Greklands (NFG) insamlingskampanj och möjliggjort för tredje året i rad ett inköp av mediciner åt solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko i Aten.

Insamlingen uppgick till 14 000 SEK för år 2016 och sammanlagt till 106 000 SEK sedan 2014, då NFG startades, har används för inköp av mediciner, vacciner och annat material åt solidaritetsmottagningar i Grekland.

Den 23:e september besökte vi Elliniko för att leverera de inhandlade medicinerna. Mottagningens personal var tacksam för NFGs bidrag till deras arbete (var god och läs deras brev till NFG). Dessutom fick vi en rapport om situationen i Grekland. Vi informerades om att den kraftiga underfinansieringen av den offentliga sjukvården kvarstår men det som har ändrats är att sedan sommaren 2016 har regeringen beslutat att alla som har AMKA (motsvarar svenskt personnummer) ska kunna söka till offentliga sjukvården utan att stå för kostnaden även om de är utförsäkrade. Detta beslut upplevdes av grekiska folket och personalen på solidaritetsmottagningen som positivt. Dock noterades inom en kort period att den redan betydligt underfinansierade offentliga sjukvården inte har möjlighet att hantera en ännu högre belastning. Den stora personalbristen framförallt när det gäller sjuksköterskor och läkare samt bristen på material och mediciner i sjukhusen ledde fort till väldigt långa väntelistor för bedömning och behandling även av sjukdomstillstånd som kräver snabbt omhändertagande.

Bevis på den dramatiska situation som den grekiska offentliga sjukvården befinner sig i är att redan sedan 2015 har ett flertal sjukhus vänt sig till solidaritetsmottagningen i Elliniko och vid flera tillfällen fått mediciner och annat material till sina patienter. Ärendena beräknades till några fall per vecka under 2015 men har ökat dramatiskt till 10-15 fall dagligen under 2016. Vi fick se arkivet av alla ärenden och upptäckte att det inte bara handlade om små sjukvårdsenheter med begränsade uppdrag men även om stora Universitetssjukhus i Aten. När offentliga sjukvården behöver stöttning från solidaritetsmottagningar i försök att klara sitt uppdrag då är det tydligt att den åtstramningspolitik som har lett till detta är katastrofal för samhället och landet.

Denna situation har tvingat patienterna som sedan tidigare har fått hjälp på solidaritetsmottagningar att fortsätta söka sig dit medan mottagningarna nu, mer tydligt än någonsin, har fått omhänderta en ny svårt sjuk patient som heter grekisk offentlig sjukvård.

Av denna anledning fortsätter NFG ännu mer aktivt med sin insamlingskampanj (plusgiro: 71 82 29 – 8) i försök att via solidaritetsläkarmottagningar stötta dem som drabbas hårt av krisen i Grekland.

Nikos Pournaras, Nätverket för Grekland

Nätverket för Grekland tar nya tag

fullsizerender
NFG:s styrelse: Fr.v. Elisavet Tziampazis Johansson, Kajsa Ekis Ekman, Stellan Hermansson, Nikos Pournaras, Dennis Forsgren. På bilden saknas Stina Andrén och Dimitris Kandilas.

Nätverket för Grekland ordnar den 26:e november en offentlig debatt om det aktuella läget i Grekland. Det blir i samband med Socialistiskt Forum i ABF-huset/Stockholm. Det är dags att få igång utåtriktad verksamhet igen. Nätverket tar nya tag.

Vi minns den 5:e juli år 2015 då röstade en stor majoritet av det grekiska folket nej till EU:s åtstramningspolitik. Men EU-eliten brydde sig inte om demokrati och körde över Syriza-regeringen, som tvingades att acceptera ett ännu hårdare åtstramningspaket. Massarbetslöshet, fattigdom och emigration fortsätter därför plåga landet.

På debatten den 26:e november diskuteras om det hade det varit bättre om vänsterregeringen valt konfrontation mot EU-eliten? Eller var det omöjligt för ett enda vänsterstyrt land inom EU att välja en annan väg?

Men vi ska också se på hur läget är idag i Grekland, inom vänstern och i kampen mot åtstramningar? Och diskutera den viktiga frågan, hur solidariteten med Greklands folk ska utvecklas i denna situation?

Nätverket för Grekland har haft ganska låg aktivitet alltsedan förra sommaren. Det svåra politiska läget efter att EU tvingade Syriza-regeringen till stora eftergifter medförde att många medlemmar passiviserades. I dagsläget har vi bara 30 medlemmar. Men det är positivt att hälften av dem kom till årsmötet som hölls den första juni i år.

Det är ingen hemlighet att Nätverkets medlemmar har olika åsikter om den grekiska regeringen och dess uppgörelse med EU. Debatten kring detta har i huvudsak genomförts med respekt för varandras åsikter. Och det viktiga är att Nätverkets sex överenskomna programpunkter står i centrum för den kommande verksamheten. De punkterna som återigen slogs fast på årsmötet är:

  1. Stoppa EU/IMF:s åtstramningspaket
  2. Människor före banker
  3. Ge ungdomen arbete och framtid i Grekland
  4. Stoppa nedmonteringen av demokratin
  5. Solidaritet med alla som bor i Grekland – Nej till rasism och fascism
  6. Avskrivning av Greklands skuld.

Läs hela programpunkten plus våra stadgar

Vi är mycket stolta över att under våra dryga två år som solidaritetsnätverk ha samlat in över hundratusen kronor till de frivilliga läkarklinikerna som hjälper de fattigaste och mest utsatta människorna i Grekland. Alla läkare och vårdpersonal på klinikerna arbetar frivilligt och ingen patient behöver betala för behandling eller mediciner. Pengarna vi samlat in har gått till vaccinationer och medicin av olika slag. Bara för några veckor sedan köptes mediciner för mer än 14,000 kronor av Nätverket till kliniken i ett av Atens fattigområden. Insamlingsarbetet fortsätter här hemma i Sverige.

Nätverket har gjort mycket annat som du kan läsa om i verksamhetsberättelsen (som beskriver arbetet fram till i juni i år).

Nätverket valde också en ny styrelse på årsmötet. Elisavet Tziampazis Johansson omvaldes som ordförande, Nikos Pournaras blev vice-ordförande, Stellan Hermansson sekreterare, Dennis Forsgren kassör och Kajsa Ekis Ekman ordinarie ledamot. Dessutom valdes Dimitris Kandilas och Stina Andrén som suppleanter. Den ende nyvalde är Dimitris Kandilas. På årsmötet avtackades också Eva Jonsson som valt att avgå och som varit föreningens kassör under de första åren. Vi tvingades också besluta att lägga vårt nyhetsbrev ”Solidaritet 0030”. En viktig orsak till beslutet är den tidigare så aktive redaktören Hugo Torstenssons tragiska bortgång. I dag har vi ingen medlem som har tid att sammanställa nyhetsbrevet.

Nätverket har inte många medlemmar i nuläget och därför ska vi fokusera vår aktivitet på enstaka insatser som kan bedömas få bra genomslag. Men det politiska läget kan också förändras på ett sätt som ger Nätverket nya medlemmar och medvind. Det återstår att se.

Om du vill bli medlem så är du mer än välkommen. Det kostar bara 50 kronor, som sätts in på Nätverket för Greklands plusgiro: 71 96 32 – 2, märk ”medlemsavgift” och skriv din e-mail adress.

Vill du ha direktkontakt, skriv till oss på: info@natverketforgrekland.se

Du kan också stödja vår insamlingskampanj till de frivilliga läkarklinikerna i Grekland genom att sätta in ett bidrag på plusgiro: 71 82 29 – 8

Till minne av Hugo Torstensson

Det är med stor sorg Nätverket för Grekland kan meddela att vår kamrat Hugo (f.d Gösta) Torstensson gått bort den 18 december 2015.

Hugo var en av grundarna till Nätverket för Grekland, och bidrog med stor kunskap om EU och EMU då han tidigare varit aktiv i Nej till EU och författat hela arton böcker om EU:s odemokratiska grund. Bland dem märks ”Fästning Europa” från 1992, ”Myter och fakta om EMU” som skrevs inför folkomröstningen 2003 och den senaste ”EU:s femte frihet – från fackliga organisationer” från 2014.

Hugo tog också initiativ till den gala för Grekland som hölls på Åsö Gymnasium i maj 2014. Han stod ensam för mycket av arbetet, inte minst bokningen av artister som Mikael Wiehe, Arja Saijonmaa, Jenny Wrangborg och Stefan Sundström. Galan ”Solidaritet utan ränta” blev fullsatt, nära 1000 personer kom dit och vi samlade in över 60 000 kronor som lämnades till kliniker i Grekland. Inget av detta hade hänt om det inte vore för Hugos energi.

Hugo var också redaktör för Nätverket för Greklands nyhetsbrev som getts ut sedan start. Han skrev mycket själv samt höll koll på grekisk press och översatte de senaste nyheterna om landet.

Hugo arbetade som mentalvårdare och var fackligt aktiv. Förutom EU-motstånd och Greklandssolidaritet var han även aktiv i motståndet mot NATO och för Spanien. Han arbetade även frivilligt i Hammarby fotboll och handboll.

Vi i NFG sörjer Hugo och kommer att göra vårt bästa för att fortsätta vårt arbete för ett demokratiskt Europa och ett Grekland fritt från trojkan.

 

gostatorstensson

Hugo (Gösta) Torstensson, 1955-2015

Rapport från Aten. Solidaritet i praktiken, del 2.

     Det var i augusti 2015 när vi med blandade känslor lämnade solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko i Aten. Å ena sidan var vi nöjda för att Nätverket för Grekland hade lyckats inhandla och leverera mediciner och vacciner, värda c:a 27000 SEK, för mottagningens patienter. Å andra sidan var vi chockade av antalet personer som var i behov av mottagningens hjälp (c:a 30000 fall på 2,5 år) och den uppenbara frånvaron av det statliga sjukvårdssystemet när de tusentals utförsäkrade patienterna och deras barn hade inte råd att betala för medicinering och/eller vaccinering.

     Denna bild och dessa känslor tog vi tillbaka med oss till Sverige och delade de vidare till det svenska samhället. Vi hoppades att Nätverket för Greklands fortsatta stöd till solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko skulle hitta flera supportrar. Hoppet blev verklighet på ett oväntat sätt. I maj 2016 arrangerades av Café Victor och Kulturhuset Cyklopen en solidaritetskväll för Greklands folk i kulturskolan Raketens lokaler i Björkhagen. Där var Nätverket för Grekland inbjuden och fick bl.a. beskriva situationen inom den grekiska sjukvården och vilken roll solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko har spelat de senaste åren. Deltagarna agerade direkt och 12500 SEK samlades in. Pengarna skulle finansiera en ny kampanj för inköp av mediciner och vacciner till mottagningen. Detta var underlaget och Nätverket för Grekland blev medlet som skapade ett större utrymme för det svenska samhället att uttrycka sin solidaritet med grekiska folket genom att skänka ytterligare 19500 SEK till insamlingen.

     Med dessa pengar i bagaget åkte vi i mitten av september för andra året i följd till Aten för att handla mediciner och vacciner. Den här gången förväntade vi oss dock att bevittna en förbättrad situation i jämförelse med året innan. Anledning var att ett vänsterparti hade kommit till makten sedan januari 2015 och de hade lovat att stötta de som inte hade råd att söka hjälp till den statliga sjukvården. Men förväntningen lämnade sin plats till besvikelsen när vi fick höra att inom loppet av ett år har antalet solidaritetsmottagningar i Aten ökat i samband med folkets ökade behov av hjälp. Personalen i Elliniko rapporterade att det inte bara är de utförsäkrade som numera inte har råd att bekosta mediciner till er själva eller till deras barn men även en stor del av de arbetande grekerna som är försäkrade. Gravida kvinnor får själva stå för kontrollutgifter under graviditetsperioden. Detta har lett till att en stor andel av de tusentals arbetslösa unga grekiska kvinnorna får bristfälliga kontroller med följder som högre risk för födelse av barn med genetiska avvikelser. En risk som tyvärr inte är teoretisk men har redan börjat noteras i rapporter som kommer in till mottagningen. Åtstramningar har lett till en sådan dramatisk underfinansiering av sjukvården i sin helhet att även ett flertal offentliga sjukhusen har under året 2015 vänt sig till solidaritetsmottagningen i Elliniko och fått vid flera tillfällen mediciner och annat material till deras patienter.


De 32000 SEKIMG_4463 som Nätverket för Grekland lyckades samla in i Sverige och de 6000 SEK som skänktes in av några svenska besökare till Grekland under vår vistelse i Aten gick till mediciner, vacciner, barnmjölk och annat material för solidaritetsmottagning i Elliniko. Personalen där var verkligen tacksamma för insatsen (läs brevet till Nätverket för Grekland) men vår insats kändes för liten i förhållande till mottagningens stora behov och den grekiska sjukvårdens nuvarande skrämmande bild.

 

Vi lämnade Aten med dessa tankar och en känsla av en självklar plikt; att intensifiera vårt försök att stötta det svårdrabbade grekiska folket. Av denna anledning pågår en ny insamlingskampanj som drivs med hoppet om att de som hittills har möjliggjort våra insatser med deras bidrag och ännu fler, ska fortsätta/börja visa deras solidaritet. Detta inte bara för att hjälpa folk i Grekland som är i behov av hjälp men även för att påminna alla att ett samhälle som prioriterar banker och ekonomiska parametrar framför människor är dömt till elände och har ingen framtid.

 Nikos Pournaras, Nätverket för Grekland