Årsmöte i grekiska kulturhuset

Lördagen den nionde juni var ännu en solig sommardag i Stockholm. Nätverket för Grekland
samlades till årsmöte i Grekiska Kulturhuset. Ungefär var tredje medlem var närvarande,
vilket innebar elva personer.
Barbara Hagel var mötesordförande och ledde årsmötesförhandlingarna med säker hand.
Nätverket har alltså inte så många medlemmar, men vi förmår att ordna välbesökta offentliga
möten med jämna mellanrum. Det bevisar att solidariteteten med Greklands folk engagerar
många människor, liksom motståndet mot EU:s åtstramningspolitik.
Under verksamhetsåret noterade vi bland annat vårt arrangemang under Socialistiskt Forum i
ABF-huset den 25:e november där Christos Korolis fick presentera en av de organisationer
där människor gemensamt hjälps åt för att täcka grundläggande behov. Christos är med i
föreningen Mesopotamia som till exempel organiserar kollektivt soppkök, där man
gemensamt samlar ihop, tillreder och äter mat. Svälten hålls borta med gemensam kraft. Det
handlar också om den i Grekland nödvändiga extraundervisning efter skoltid, som de fattiga
inte har råd med. Lärarna i solidaritetsnätverken ger extra-undervisning för mängder av barn.
Ett 80-tal personer deltog på det mötet i ABF-huset.
Ett annat lyckat arrangemang som fyllde Kata-salen i ABF-huset den 30:e maj var
författarsamtalet mellan Theodor Kallifatides och Aris Fioretos. Det blev en spännande och
tankeväckande diskussion under temat: Litteratur under diktatur och kristider. Kajsa Ekis
Ekman höll i det hela och de 150 personerna som lyssnade var mycket nöjda.
Nätverkets insamling till de frivilliga läkarkliniken i Aten har sedan Nätverkets bildande för
fyra år sedan hittills inbringat 135,344 kronor. I september 2017 överförde Nikos Pournaras
12,443 kronor. Han säkerställde att pengarna blev till vaccinationer och mediciner till kliniken
i Aten.
Nätverket diskuterade på årsmötet också det kommande verksamhetsåret. Flera olika förslag
lades fram. Bland annat: Grekisk musik- och matfest, seminarium om Greklands och andra
länders skuldsättning, möte om flyktingsituationen i Grekland och EU. Nu ska styrelsen titta
på de olika idéerna. I höst drar vi ihop alla medlemmar och försöker skapa arbetsgrupper som
ser till att aktiviteter, insamling och möten genomförs på ett bra sätt.
Styrelse valdes förstås också på årsmötet. Ordinarie ledamöter: Elisavet Tziampazis
Johansson, Dennis Forsgren, Stellan Hermansson, Nikos Pournaras, Kajsa Ekis Ekman.
Suppleanter: Nadja Svensson, Stina Andrén, Anette Rosengren. Styrelsen ska inom sig utse
ordförande, kassör och sekreterare.
Nätverket för Greklands årsmöte avslutades med fika och fotografering, vilket ni kan se på
bilden!