NFG på Socialistiskt forum – EU:s åtstramningspolitik och den försämrade grekiska folkhälsan

Nätverket för Grekland deltar återigen på Socialistiskt Forum i ABF-huset i Stockholm nu på lördag 24:e november.

Till vårt möte har vi bjudit in Maria Sideri från solidaritetsläkarkliniken Elliniko i Aten. EU tvingade Grekland till ett extremt hårt åtstramningsprogram för att rädda europeiska banker. Det grekiska folket fick betala bl.a. genom kraftigt försämrad sjukvård och mycket allvarliga konsekvenser för folkhälsan. 1/3 av befolkningen lever nu under fattigdomsnivån och klinikerna är livsviktig för att utblottade greker och flyktingar ska få medicin. Även utarmade sjukhus söker sig till de solidariska klinikerna för medicin och utrustning. Klinikerna stöttas av otaliga frivilliga runtom i Europa. Allt pekar på att en stark internationell solidaritet för att stödja solidaritetsklinikerna kommer behövas också i framtiden.

> OBS! Samtalet kommer att hållas på engelska. <

Medverkande:
Maria Sideri, en av grundarna av solidaritetskliniken i Aten och Nikos Pournaras svensk-grekisk läkare och vice-ordförande i Nätverket för Grekland.
Samtalsledare:
Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare

Lokal: ABF-huset/Stockholm, Per-Albinrummet, plan 1

Lördagen 24:e november kl 12.00 – 12.45