Fortsatt kris. Fortsatt solidaritet. Ett möte om läget idag i Grekland.

Onsdagen 31 maj kl 18.00
Beskowsalen, ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm

Tre inledningar följda av frågestund och diskussion:

Är eurokrisen över nu?
Docent Stefan de Vylder, nationalekonom och författare.

EU, Grekland och ”flyktingkrisen”
Anja Franck, lektor i freds och utvecklingsstudier, Göteborgs Universitet.

Den grekiska saken; är den grekisk egentligen?
Angeliki Vlachou, en medveten medborgare och arkitekt i Sverige.

Samarrangemang: Nätverket för Grekland och ABF