NFG besöker Solidaritetsskolan Mesopotamia i Aten samt Open School for immigrants i Pireus

Nätverket för Grekland blev inbjudna till ’’Mesopotamia’’ solidaritetsskolas årsmöte 9-10 december. NFG:s styrelsemedlem Dimitris Kandilas åkte därför till Grekland, på egen bekostnad, och deltog i flera aktiviteter.

Dimitris var tillsammans med en grupp andra (bland andra Daniel Riazat och Nadja Svensson) som är intresserade av solidaritetsfrågor. De passade på att besöka det grekiska parlamentet i Aten där NFG:s verksamhet presenterades kort för parlamentariker som är ansvariga för utbildning och hälsa i landet.

Årsmöte på solidaritetsskolan Mesopotamia

På Mesopotamias årsmöte fick elever och lärare vara med och diskutera sina åsikter om olika teman som berörde som mest skolans lokal och den pedagogiska strategin som följs i den. Det visade sig att lokalen är för liten och måste expanderas. De flesta elever tycker att utbildningssättet är ganska effektivt.

Dagen efter årsmötet besökte gruppen ’’Open School for Immigrants’’ i Pireus, en skola där lärare och folk tar emot flyktingar och invandrare och hjälper dem med integreringen i landet. I samband med det anordnas olika aktiviteter som exempelvis besök på museer och andra städer som har historisk betydelse för Grekland.

Tanken var även att besöka flyktinglägret i Skaramangas nära Pireus, där 4000 flyktingar bor men detta blev tyvärr inte möjligt.

De tre dagarna i Aten var väldigt givande och det var trevligt att kunna samarbeta med sådana människor. Nätverket för Grekland blev ännu mer känt i Grekland och tackar gärna ja till flera liknande aktiviteter!

Dimitris Kandilas