Uncategorized

In Sickness and in Debt – Skypemöte lördag 17 juni med Solidaritetsmottagningen i Elliniko, Aten

Lördag den 17 juni kl 13.00 bjuder Nätverket för Grekland in till ett skypemöte med solidaritetsmottagningen i Elliniko, Aten som vi tillsammans har samlat ihop mer än 100.000 kronor till de senaste åren. Detta är en möjlighet för alla medlemmar och intresserade att få prata direkt med volontärerna på mottagningen och få veta mer om deras arbete.

BBC har gjort en dokumentär (nedan) om solidaritetsmottagningens arbete, se den gärna innan mötet!

NFG besöker Solidaritetsskolan Mesopotamia i Aten samt Open School for immigrants i Pireus

Nätverket för Grekland blev inbjudna till ’’Mesopotamia’’ solidaritetsskolas årsmöte 9-10 december. NFG:s styrelsemedlem Dimitris Kandilas åkte därför till Grekland, på egen bekostnad, och deltog i flera aktiviteter.

Dimitris var tillsammans med en grupp andra (bland andra Daniel Riazat och Nadja Svensson) som är intresserade av solidaritetsfrågor. De passade på att besöka det grekiska parlamentet i Aten där NFG:s verksamhet presenterades kort för parlamentariker som är ansvariga för utbildning och hälsa i landet.

Årsmöte på solidaritetsskolan Mesopotamia

På Mesopotamias årsmöte fick elever och lärare vara med och diskutera sina åsikter om olika teman som berörde som mest skolans lokal och den pedagogiska strategin som följs i den. Det visade sig att lokalen är för liten och måste expanderas. De flesta elever tycker att utbildningssättet är ganska effektivt.

Dagen efter årsmötet besökte gruppen ’’Open School for Immigrants’’ i Pireus, en skola där lärare och folk tar emot flyktingar och invandrare och hjälper dem med integreringen i landet. I samband med det anordnas olika aktiviteter som exempelvis besök på museer och andra städer som har historisk betydelse för Grekland.

Tanken var även att besöka flyktinglägret i Skaramangas nära Pireus, där 4000 flyktingar bor men detta blev tyvärr inte möjligt.

De tre dagarna i Aten var väldigt givande och det var trevligt att kunna samarbeta med sådana människor. Nätverket för Grekland blev ännu mer känt i Grekland och tackar gärna ja till flera liknande aktiviteter!

Dimitris Kandilas

1800 kronor insamlat på Socialistiskt Forum

fullsizerender-2

På Nätverket för Greklands möte under Socialistiskt Forum i ABF-huset den 26:e november samlade vi in 1800 kronor till den frivilliga läkarkliniken i Aten. Ett fint resultat på ett möte med 80 deltagare (i en sal för 60) och ett 20-tal som tyvärr fick vända i dörren.
Det blev en bra och intressant diskussion mellan Soitiris Liustas från Syrizas svenska avdelning och Jonas Karlsson som skriver på en bok om läget i Grekland. Kajsa Ekis Ekman var moderator.

Snart åker vi till Aten, var med oss och stöd de frivilliga läkarklinikerna

Snart åker vi ned till Grekland och besöker än en gång de frivilliga läkarklinikerna i Aten. För de pengar vi har på vårt insamlingskonto kommer vår medlem Nikos Pournaras (som arbetar som läkare i Stockholm) att köpa de mediciner och vacciner som klinikerna har störst behov av. Stöd oss gärna med en slant så kan vi bidra än mer till solidaritetsklinikerna!

Sätt in ditt bidrag på plusgiro: 71 82 29 – 8

Här kan du läsa om vårt senaste besök på kliniken i Elliniko i Aten 

Rapport från Aten. Solidaritet i praktiken, del 2.

     Det var i augusti 2015 när vi med blandade känslor lämnade solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko i Aten. Å ena sidan var vi nöjda för att Nätverket för Grekland hade lyckats inhandla och leverera mediciner och vacciner, värda c:a 27000 SEK, för mottagningens patienter. Å andra sidan var vi chockade av antalet personer som var i behov av mottagningens hjälp (c:a 30000 fall på 2,5 år) och den uppenbara frånvaron av det statliga sjukvårdssystemet när de tusentals utförsäkrade patienterna och deras barn hade inte råd att betala för medicinering och/eller vaccinering.

     Denna bild och dessa känslor tog vi tillbaka med oss till Sverige och delade de vidare till det svenska samhället. Vi hoppades att Nätverket för Greklands fortsatta stöd till solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko skulle hitta flera supportrar. Hoppet blev verklighet på ett oväntat sätt. I maj 2016 arrangerades av Café Victor och Kulturhuset Cyklopen en solidaritetskväll för Greklands folk i kulturskolan Raketens lokaler i Björkhagen. Där var Nätverket för Grekland inbjuden och fick bl.a. beskriva situationen inom den grekiska sjukvården och vilken roll solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko har spelat de senaste åren. Deltagarna agerade direkt och 12500 SEK samlades in. Pengarna skulle finansiera en ny kampanj för inköp av mediciner och vacciner till mottagningen. Detta var underlaget och Nätverket för Grekland blev medlet som skapade ett större utrymme för det svenska samhället att uttrycka sin solidaritet med grekiska folket genom att skänka ytterligare 19500 SEK till insamlingen.

     Med dessa pengar i bagaget åkte vi i mitten av september för andra året i följd till Aten för att handla mediciner och vacciner. Den här gången förväntade vi oss dock att bevittna en förbättrad situation i jämförelse med året innan. Anledning var att ett vänsterparti hade kommit till makten sedan januari 2015 och de hade lovat att stötta de som inte hade råd att söka hjälp till den statliga sjukvården. Men förväntningen lämnade sin plats till besvikelsen när vi fick höra att inom loppet av ett år har antalet solidaritetsmottagningar i Aten ökat i samband med folkets ökade behov av hjälp. Personalen i Elliniko rapporterade att det inte bara är de utförsäkrade som numera inte har råd att bekosta mediciner till er själva eller till deras barn men även en stor del av de arbetande grekerna som är försäkrade. Gravida kvinnor får själva stå för kontrollutgifter under graviditetsperioden. Detta har lett till att en stor andel av de tusentals arbetslösa unga grekiska kvinnorna får bristfälliga kontroller med följder som högre risk för födelse av barn med genetiska avvikelser. En risk som tyvärr inte är teoretisk men har redan börjat noteras i rapporter som kommer in till mottagningen. Åtstramningar har lett till en sådan dramatisk underfinansiering av sjukvården i sin helhet att även ett flertal offentliga sjukhusen har under året 2015 vänt sig till solidaritetsmottagningen i Elliniko och fått vid flera tillfällen mediciner och annat material till deras patienter.


De 32000 SEKIMG_4463 som Nätverket för Grekland lyckades samla in i Sverige och de 6000 SEK som skänktes in av några svenska besökare till Grekland under vår vistelse i Aten gick till mediciner, vacciner, barnmjölk och annat material för solidaritetsmottagning i Elliniko. Personalen där var verkligen tacksamma för insatsen (läs brevet till Nätverket för Grekland) men vår insats kändes för liten i förhållande till mottagningens stora behov och den grekiska sjukvårdens nuvarande skrämmande bild.

 

Vi lämnade Aten med dessa tankar och en känsla av en självklar plikt; att intensifiera vårt försök att stötta det svårdrabbade grekiska folket. Av denna anledning pågår en ny insamlingskampanj som drivs med hoppet om att de som hittills har möjliggjort våra insatser med deras bidrag och ännu fler, ska fortsätta/börja visa deras solidaritet. Detta inte bara för att hjälpa folk i Grekland som är i behov av hjälp men även för att påminna alla att ett samhälle som prioriterar banker och ekonomiska parametrar framför människor är dömt till elände och har ingen framtid.

 Nikos Pournaras, Nätverket för Grekland

Ny bok om krisernas Grekland!

Christina Heldner och Torsten Rönnerstrand släpper nu boken Krisernas Grekland:

Greklands ekonomiska krisläge är välbekant för de flesta av oss efter de senaste årens gigantiska nödlån.

Boken Krisernas Grekland i politik och litteratur vill ge en tydlig bild av hur dagens svåra situation egentligen ser ut och underlätta för en svensk publik att bättre förstå hur den kunnat uppstå. Därför skildras landets politiska historia från mellankrigstiden och fram till och med valet i januari 2015 och den dramatiska folkomröstningen den 5 juli i år.
För att ge perspektiv på den kaotiska greklandsbilden konfronteras de politiska skeendena med skildringar från litteraturen.

Måndag den 26 oktober samtalar författarna med Theodor Kallifatides på ABF-huset i Stockholm kl 18.00

 

Nätverket för Grekland på plats vid gränsen

greklandimage

Rapport från vår ordförande Elisavet Johansson Tziampazis som är på plats för att använda de insamlande medlen:

Igår handlade vi 110 vattentäta termojackor som vi överlämnade till volontärerna från Kilkis. De annars dyra jackorna lyckades vi handla direkt från en grossist (med en del prutande och välvilja) för 12€ styck. Natten till idag passerade över 8000 personer gränsen mellan Grekland och FYROM. Många av de 8000 personerna kom endast iförda T-shirt och jackorna gick åt fort. I natt var (som vanligt) volontärerna de enda på plats och inga av de stora internationella organisationerna syntes till.
Behoven vid gränsen är stora och många. Vi har handlat en hel del saker. Bland annat köpte vi alla skor som fanns i affären!