Uncategorized

30/5: Litteratur under diktatur och kristider

Ett samtal med Theodor Kallifatides och Aris Fioretos om Grekland då och nu

Välkommen till en kväll där de två mångfaldigt prisbelönta svensk/grekiska författarna Theodor Kallifatides och Aris Fioretos möts i ett samtal som leds av författaren Kajsa Ekis Ekman. Det blir tid för frågor och diskussion.

Onsdag 30 maj 2018 18.00 på ABF, Stockholm

Nikos Pournaras, från Nätverket för Grekland, presenterar organisationens solidaritetsarbete med Greklands folk.

Medverkande:
Theodor Kallifatides
Aris Fioretos

Samtalsledare:
Kajsa Ekis Ekman

 

Boksläpp: Röster från Aten och Samos

Ett fyrtiotal personer var samlade i Palme-salen i ABF-huset igår den 10:e oktober för att lyssna till
Annette Rosengren när hon presenterade sin nya bok ”Röster från Aten och Samos” utgiven på
Carlssons förlag. Annette är medlem i, och var med och bildade, Nätverket för Grekland.
”Röster från Aten och Samos” är en intressant bok som berättar om flyktingsituationen i Grekland,
om EU:s inhumana politik och om fattiga grekers konkreta och medmänskliga solidaritet med
människor på flykt från krig och förtryck. Annette presenterade hur hon arbetat med boken och läste
upp valda stycken. Flera av åhörarna ställde frågor som Annette utförligt svarade på.
Därefter fick Stellan Hermansson presentera Nätverket för Grekland, som tillsammans med ABF och
Carlssons förlag arrangerade detta boksläpp. Alla deltagare uppmanades att bidra till Nätverkets
insamling till de frivilliga läkarklinikerna. Den insamlingen gick över förväntan; 1,501 kronor samlades
in.
Nästa möte genomförs i samma Palme-sal i ABF-huset torsdagen den 19:e oktober klockan 18.00 då
heter talaren Ellen Engelstad som skrivit boken ”Syriza och den grekiska våren”.

Rapport från Aten: Solidaritet i praktiken, del.4.

Tack vare Nätverket för Greklands (NFG) medlemmar och vänner har vi för fjärde år i rad lyckats leverera nödvändiga mediciner till Solidaritetsläkar-mottagningen i Elliniko i Aten.

Insamlingen uppgick till 13000 SEK (119000 SEK sedan första besöket till mottagningen år 2014) och de inköpta medicinerna lämnades in den 23/09-2017.

Mottagningens volontärer var tacksamma (brev från mottagningen) för NFGs bidrag till deras hårda arbete som tyvärr fortsätter vara en av få utvägar för den stora delen av det grekiska folket som inte kan få den hjälp de behöver från det kraftiga underfinansierade offentliga sjukvårdssystemet (för mer detaljerad beskrivning av situationen läs även: http://natverketforgrekland.se/hjalp-oss-stotta-de-som-drabbats-hardast-av-krisen-i-grekland/).

Med tankarna fixerade på denna situation fortsätter NFG sin insamlingskampanj (plusgiro: 71 82 29 – 8, Swish: 0762605478, skriv som meddelande “NFG-Insamling”) och sitt försök att informera folk i Sverige om resultaten av den ekonomiska krisen i Grekland.

 

Nikos Pournaras
Vice Ordförande
Nätverket för Grekland

Röster från Aten och Samos

Den 10:e oktober kommer etnologen och NFG-medlemmen Annette Rosengrens nya bok ”Röster från Aten och Samos”. Med anledning av det bjuder vi in att ta del av boksläppet och lyssna till Annette prata om sin bok på ABF-huset. Det hela går av stapeln klockan 16.

Evenemanget samordnas av Carlsson Bokförlag, ABF Stockholm och Nätverket för Grekland och det kostar inget att delta. Observera att presentation och samtal endast är på svenska.

Nedan hittar ni inbjudan. Anmäl gärna att ni tänkt närvara på länken så att vi vet på ett ungefär hur många som kommer.

https://ui.ungppd.com/Surveys/5f12fd9e-ae6b-4a61-bfef-32c8467b22b6


RÖSTER FRÅN ATEN OCH SAMOS

Vem minns inte sommaren och hösten 2015 när nästan en miljon barn och
vuxna tog sig till de grekiska öarna utanför Turkiets kust? Många försvann i
havet. Eller rapporterna från den kalla och blöta senvintern 2016 med tio tu-
sen människor, som fastnat vid en plötsligt stängd gräns till Makedonien. Ett
avtal mellan EU och Turkiet, i strid mot internationell lag, tvingade sedan alla
nyanlända att bli kvar på grekiska öar nära Turkiet innan de skulle skickas
tillbaka dit.
Grekland kom i blickpunkten när den stora låneskulden blev ett faktum för
flera år sedan. När de orimliga besparingskraven infördes ansågs greker först
ha sig själva att skylla. Men bilden nyanserades med deras stora hjälp till flyk-
tingarna sommaren och hösten 2015.

Många greker engagerade sig i stunden, andra var och är erfarna försvarare
av mänskliga rättigheter och av internationella lagar och konventioner. Rös-
terna i boken tillhör sådana försvarare – jurister, volontärer, en journalist och
helt enkelt medmänniskor.

Annette Rosengren är etnolog och har skrivit böcker bland annat om utsatt-
het, vardag och överlevnad och om hur dem hon följer bemöts av omvärlden
och rättssamhället. Sedan 2011 har hon levt av och till i Aten, och publicerade

2014 boken om hur flyktingar från Afghanistan och andra länder kunde över-
leva i ett land, där de motarbetades på så många sätt. 2014 reste hon också till Samos.
I dessa sammanhang lärde hon känna bokens tolv greker.

> TISDAG 10 OKTOBER | KL 16.00 | ABF-HUSET, SVEAVÄGEN 41 | FRI ENTRÉ

NFGs representant är nu i Aten!

NFGs representant är nu i Aten och har just besökt Solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko för att få information om vilka mediciner det finns behov av. Inköp planeras till torsdag den 21/9. Det finns fortfarande tid att ge ett bidrag. 😀 Swisha gärna till 0762605478 (skriv NFG-insamling i meddelanderaden) eller plusgiro: 71 82 29-8.

ÅRSMÖTE – Fortsatt solidaritet med Greklands folk!

Den 17:e juni genomförde Nätverket för Grekland sitt årsmöte. Vi samlades en väldigt solig lördag i Grekiska Kulturhusets fina lokaler på Idungatan i Stockholm. Solen lockade bort många möjliga deltagare och andra var upptagna av resor och arbete, men tio stycken tappra medlemmar var på plats.

Vi inledde med att ha ett intressant Skype-möte med den frivilliga läkarkliniken i Aten som vårt Nätverk har samlat in mer än 120,000 kronor till under de senaste tre åren. Christos Sideris berättade för oss, via skype, om deras arbete och vikten av solidaritet. Vi fick sedan ställa frågor och veta mer om situationen för alla de fattiga och sjuka i Grekland. En särskild artikel om kliniken arbete kommer att publiceras senare här på hemsidan.

Skypemöte med Christos Sideris

Sedan öppnade själva årsmötet. Och en av våra medlemmar, Erik Göthe överräckte en egen handsnidad vacker ordförandeklubba till vår ordförande Elisavet Tziampazis Johansson. Mötet kunde inledas och i verksamhetsberättelsen kunde vi se tillbaka på några höjdpunkter. Nätverket är förvisso inte stort, men med tanke på det begränsade antalet medlemmar så förmår vi ändå göra en hel del.

Bland våra aktiviteter det gångna året noterades till exempel att vi deltog på Socialistiskt Forum i ABF-huset Stockholm den 26:e november 2016. Det skedde genom en debatt mellan Soitiris Liustas från Syrizas svenska avdelning och Jonas Karlsson som skriver på en bok om läget i Grekland. Kajsa Ekis Ekman var moderator. Salen samlade 80 personer och flera fick vända eftersom det var mer än fullt. Soitiris försvarade den grekiska regeringens politik och Jonas förhöll sig mer kritisk.

Och den 15:e mars i år organiserade vi ett informationsmöte på Kafé Marx, Kungsholmen/Stockholm med Eva Papadogianni, svensk-grekiska boende i Aten, som bl.a berättade om solidaritetsarbete med flyktingar och soppkök i Aten. Medlemmar och sympatisörer till NFG var inbjudna och 12 personer deltog.

Eva Papadogianni

Ett tredje bra utåtriktat möte arrangerade vi tillsammans med ABF-Stockholm den 31:a maj. Mötet hade temat: Fortsatt kris. Fortsatt solidaritet. Talare var den progressive ekonomen Stefan de Vylder om eurokrisen, forskaren Anja Franck om Grekland och ”flyktingkrisen” och vår egen medlem, arkitekten Angeliki Vlachou om läget generellt i Grekland. 60 personer kom till ABF-mötet och deltog efteråt i en livlig frågestund.

Angeliki Vlachou, Anja Fransson, Stefan deVylder

Vi har också utvecklat ett visst samarbete med en förening i Aten vid namn Mesopotamia. Den 14:e oktober 2016 träffade några av oss i styrelsen, Christos Korolis som var på besök i Stockholm från denna förening. Han informerade om deras verksamhet för skolbarn och fattiga människor i deras stadsdel i Aten. Senare besökte också våra medlemmar Dimitris Kandilas och Nadja Svensson (för egna respengar) Mesopotamia i Aten och fick studera deras verksamhet.

Christos Korolis

 Insamlingsverksamheten till läkarkliniken har fortsatt och förra hösten kunde vår vice-ordförande Nikos Pournaras överlämna mediciner till ett värde av 14,000 kronor till kliniken.

Efter att verksamhetsberättelsen lagts till handlingarna, så genomgicks den ekonomiska berättelsen och vår revisor Dag Mattsson kunde därefter föreslå årsmötet att styrelsen skulle få ansvarsfrihet. Och så beslöts också.

Inför kommande år väcktes en rad idéer, bland annat att vi ska försöka ordna en studiedag/offentligt möte om ”grekiska skulden” hur den uppkom och varför den bör avskrivas. Andra förslag var att bjuda in den norska författaren Ellen Engelstad som skrivit boken ”Syriza och den grekiska våren” och ett annat möte där drömmen vore att författaren Theodor Kallifatides kunde prata om läget i Grekland. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med förslagen och bilda arbetsgrupper för att förbereda mötena.

Sen var det dags för val av styrelse, det blev omval för Elisavet Tziampazis Johansson, Kajsa Ekis Ekman, Nikos Pournaras, Dennis Forsgren, Stellan Hermanson och Dimitris Kandilas som ordinarie ledamöter. Till suppleanter omvaldes Stina Andrén och nyvaldes Nadja Svensson. Styrelsen fick i uppdrag att konstituera sig själv, vilket skedde på ett senare möte där Elisavet omvaldes till ordförande, Nikos till vice-ordförande, Dennis till kassör och Stellan till sekreterare.

Årsmötet avslutades efter nästan tre timmar och vi kunde alla gå ut i den varma solen.