Med ny asyllag och hårt bemötande visar grekiska regeringen nu kalla handen till människor på flykt

Ny Demokrati-regeringen har uttalat att de ser de flesta flyktingar som söker asyl nu i Grekland som illegala ekonomiska migranter. Bedömningen går tvärt emot FNs flyktingorgan UNHCR och det grekiska migrationsverket. Majoriteten människor som kommer till Grekland för att söka asyl kommer från Syrien, Afghanistan och Irak.
Med sin majoritet i parlamentet röstades regeringens lagförslag igenom utan problem i slutet av oktober. Remisstiden var uppseendeväckande bara fem dagar. Andan i lagen är inte oväntad efter att ha hört partiets åsikter när de var i opposition. Senare i november presenterades också planerna för nya läger på öarna. 20 000 asylsökande ska föras över till fastlandet de närmaste månaderna. De flesta ska placeras i nya läger, det har pratats om nerlagda fabriker.
Avsikten nu är att flyktingar placeras i låsta läger. Asylprocessen ska gå snabbt bland annat genom införande av snabbspår och små möjligheter att överklaga avvisningsbeslut. Avsikten är att många ska skickas tillbaka till Turkiet eller till hemländerna. Fler förvar (läs fängelser) ska inrättas. Med detta går Grekland tillbaka till en flyktingpolitik som påminner om åren med Samaras-regeringen 2012 – 2014. Då placerades många i förvar under lång tid.
Det blir också många andra försämringar för människor på flykt. De som har fått uppehållstillstånd ska vräkas om de inte hittar ny bostad inom sex månader.
Kritiken mot asyllagen har varit omfattande. Antalet asylsökande har ökat sista tiden och Erdogan har sedan länge hotat med att han när han vill kan få 4 miljoner flyktingar att nå Grekland. Men Erdogan skräms ständigt och på olika sätt. Det är sant att Grekland är utsatt och EU-länderna  passiva, men regeringens frustration går ut över människor på flykt, och med den nya lagen följer Grekland varken internationella konventioner om asylrätten eller EU-regler om hur flyktingar ska bemötas. De ska inte spärras in och de ska mottas värdigt.  Värdigt mottas de inte nu på Lesvos, Samos och de andra öarna. Lägren är en skamfläck för EU. I regeringens paket finns också en mycket kraftig förstärkning av gränsbevakning mot Turkiet.
Mycket mer står att läsa i bloggen Vårt Europa    www.annette-rosengren.se

Solidaritetsarbete pågår…

Enligt den grekiska regeringen finns det inte längre ekonomisk kris i Grekland. Primärministern Alexis Tsipras hävdar att landet lämnade krisen bakom sig i augusti 2018. Men har han sagt att Grekland fortfarande listas som det mest skuldsatta landet i eurozonen, 181,1% av BNP 2018 mot 176,2% 2017? Sedan krisens utbrott 2010 har skulden ökat trots avbetalningarna, som stora delar av de nya lånen gått till. Ett bevis på att ”Institutionerna” (f.d. ”Trojkan”) fortsätter att kontrollera Greklands finanspolitik är att alldeles nyligen (2019-05-02) ansökte grekiska ekonomiministern hos ”Institutionerna” om att få landets ekonomiprogram fram till och med 2022 godkänt. I programmet planeras ytterligare nedskärning av finansieringen av sjukvård och utbildning med 950 miljoner euro respektive 750 miljoner. TROTS att den benhårda åtstramningspolitiken sedan 2010 har gjort att stora delar av befolkningen inte får den sjukvård och de mediciner de behöver, och att många sjukhus titt som tätt saknar mediciner och utrustning. Periodvis har sjukhus inte haft något så banalt som kompresser till exempel. Eller engångssprutor. De vänder sig då till Solidaritetsläkarmottagningar, som stöds genom gåvor och insamlingar och genom att läkare, sjuksköterskor och andra i sjukvården arbetar där som volontärer.

Nedskärningarna drabbar människor, som när det gäller hälso- och sjukvård inte har råd att söka till privatkliniker, och de drabbade är många. Pensionerna har minskat under en följd av år. Lönerna har sjunkit. Men priser har inte sjunkit. Mjölk, yoghurt och ost i Aten kostar inte mindre än i Stockholm trots att lön eller pension ligger långt under vad vi har i Sverige. Unga utbildade (beräknas till c:a 300 000) har lämnat Grekland i flera år nu, och de som inte har gjort det drömmer om att göra det. Så låter det när man träffar unga människor inom vården och inom andra yrken i Aten.

Att säga att krisen är över må vara ett teknokratiskt konstaterande utan förankring i den folkliga vardagen. Arbetslösheten är fortfarande mycket hög, och ännu mycket högre för de unga. Långvarig utarmning passerar inte obemärkt. Hur många äktenskap till exempel har brustit på grund av påtvingad trångboddhet, arbetslöshet och fattigdom? Hur många har dött i förtid eller tagit livet av sig? Många människor har skatteskulder till staten, banklån som de inte har kunnat betala och bostäder som de fortfarande inte vet om de kommer kunna behålla. Hur många har inte tvingats lämna och ge upp sina hem, hur många har inte blivit vräkta på grund av att de inte har kunnat betala hyra. Grekland är ett land med stora klasskillnader och det är lätt att se i Aten. Många invånare lever mycket bra, det finns massor av de senaste bilmodellerna på Atens gator, och samtidigt finns många hemlösa och många som köar efter mat.

Nätverket för Grekland startade bland annat för att stödja Grekland så länge krisen varade. Krisen är inte över, och nätverket har en roll att fylla. Vi önskar att det inte vore så. Men Nätverket är inte stort, medlemmarna är ett trettiotal. Det mesta i verksamheten leder till att samla pengar, som vi ger i form av mediciner och vacciner till Solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko i södra Aten. Den har Nätverket stött i fem år nu. I början stöttade vi också en solidarisk läkarmottagning i Thessaloniki.

Sedan 2014 har Nätverket totalt samlat in 127 700 SEK (Bild.1 och 2).

I början av krisen hade människor utan försäkring inte rätt till subventionerad vård och medicinering. Då startade solidariska kliniker runtom i Grekland. Syriza ändrade reglerna så att sjukhusen blev tillgängliga för alla som inte hade sjukförsäkring.

Men genom den offentliga sjukvårdens begränsningar på grund av underfinansiering och sjukhusens utarmning fortsätter många patienter att vända sig till Solidaritetsläkarmottagningar, som den i Elliniko. Dit vänder sig också sjukhus i behov av mediciner eller annat material.

Bild.1: Maritta Corley, volontär vid Solidaritetsläkarmottagning i Elliniko

Bild.2: Nikos Pournaras, representant till Nätverket för Grekland

 

Hur har Nätverket verkat sedan i höstas?

Mottagningen i Elliniko besöktes i september och mediciner lämnades till ett värde av insamlade 8 700 kr (läs här brevet från Solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko till Nätverket för Grekland).

I november 2018 under Socialistiskt forum i Stockholm på ABF-huset anordnade Nätverket ett program med Mary Sideri (Bild.3), en av grundarna till Solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko i södra Atenområdet. För en publik av närmare 80 personer berättade hon om de stora svårigheterna som greker kämpar emot för att kunna få sjukvård och hur denna mottagning sedan 2011 har kunnat ta hand av mer än 60 000 fall (läs här hennes tal). Nikos Pournaras, vice ordförande i NFG berättade om Nätverket. Samtalet leddes av Kajsa Ekis Ekman, journalist, författare och en av grundarna till NFG. Tack till medlemmar som gjorde det möjligt för Nätverket att bekosta hennes resa. Tack också till alla dem som la pengar i insamlingsbössan som gick runt, eller swishade.

Bild.3: Mary Sideri (vänster) och samtalsledare Kajsa Ekis Ekman (höger).

Nikos Pournaras planerar besöka mottagningen igen under sommaren 2019.

Insamlingskampanjen pågår (plusgiro: 71 82 29 – 8, Swish: 0762605478, skriv som meddelande “NFG-Insamling”).

I mitten av maj åkte även Kajsa Ekis Ekman till Aten på journalistuppdrag. Vi hoppas kunna länka till hennes artiklar framöver.

Via facebook skickade NFG ut en artikel i början av året om Grekland inför valen 2019, skriven av Annette Rosengren, som ingår i Nätverkets styrelse. När artikeln publicerades talade en hel del för att Grekland skulle ha ett nationellt parlamentsval under våren. Nu ser det ut att bli till hösten eller möjligen tidigt 2020. Se mer i hennes blogg Vårt Europa, som nås på www.annette-rosengren.se. Bloggen har fokus på migration, flyktingar och EU-politik och innehåller flera artiklar om Grekland, bland annat det som gick ut via Nätverkets facebook. I en av artiklarna nämns mordet på Zak i centrala Aten i höstas 2018. Det inträffade på öppen gata där det var fullt av folk. Zak var känd som performanceartist och hbtqaktivist. Utredning pågår fortfarande, och förhoppningsvis kan NFG fortsätta att rapportera.

Nätverket kommer hålla årsmöte onsdagen den 19 juni 2019 i Stockholm. Kallelse har skickats ut till medlemmar.

Kom till årsmötet, och sprid gärna runtomkring er att Nätverket för Grekland finns och att man är välkommen att bli medlem när man intresserar sig för ett demokratiskt och antirasistiskt Grekland och för transparens i hur länders skulder uppstår och bemöts.

 

Nikos Pournaras och Annette Rosengren

Nätverket för Grekland

 

 

NFG på Socialistiskt forum – EU:s åtstramningspolitik och den försämrade grekiska folkhälsan

Nätverket för Grekland deltar återigen på Socialistiskt Forum i ABF-huset i Stockholm nu på lördag 24:e november.

Till vårt möte har vi bjudit in Maria Sideri från solidaritetsläkarkliniken Elliniko i Aten. EU tvingade Grekland till ett extremt hårt åtstramningsprogram för att rädda europeiska banker. Det grekiska folket fick betala bl.a. genom kraftigt försämrad sjukvård och mycket allvarliga konsekvenser för folkhälsan. 1/3 av befolkningen lever nu under fattigdomsnivån och klinikerna är livsviktig för att utblottade greker och flyktingar ska få medicin. Även utarmade sjukhus söker sig till de solidariska klinikerna för medicin och utrustning. Klinikerna stöttas av otaliga frivilliga runtom i Europa. Allt pekar på att en stark internationell solidaritet för att stödja solidaritetsklinikerna kommer behövas också i framtiden.

> OBS! Samtalet kommer att hållas på engelska. <

Medverkande:
Maria Sideri, en av grundarna av solidaritetskliniken i Aten och Nikos Pournaras svensk-grekisk läkare och vice-ordförande i Nätverket för Grekland.
Samtalsledare:
Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare

Lokal: ABF-huset/Stockholm, Per-Albinrummet, plan 1

Lördagen 24:e november kl 12.00 – 12.45

Årsmöte i grekiska kulturhuset

Lördagen den nionde juni var ännu en solig sommardag i Stockholm. Nätverket för Grekland
samlades till årsmöte i Grekiska Kulturhuset. Ungefär var tredje medlem var närvarande,
vilket innebar elva personer.
Barbara Hagel var mötesordförande och ledde årsmötesförhandlingarna med säker hand.
Nätverket har alltså inte så många medlemmar, men vi förmår att ordna välbesökta offentliga
möten med jämna mellanrum. Det bevisar att solidariteteten med Greklands folk engagerar
många människor, liksom motståndet mot EU:s åtstramningspolitik.
Under verksamhetsåret noterade vi bland annat vårt arrangemang under Socialistiskt Forum i
ABF-huset den 25:e november där Christos Korolis fick presentera en av de organisationer
där människor gemensamt hjälps åt för att täcka grundläggande behov. Christos är med i
föreningen Mesopotamia som till exempel organiserar kollektivt soppkök, där man
gemensamt samlar ihop, tillreder och äter mat. Svälten hålls borta med gemensam kraft. Det
handlar också om den i Grekland nödvändiga extraundervisning efter skoltid, som de fattiga
inte har råd med. Lärarna i solidaritetsnätverken ger extra-undervisning för mängder av barn.
Ett 80-tal personer deltog på det mötet i ABF-huset.
Ett annat lyckat arrangemang som fyllde Kata-salen i ABF-huset den 30:e maj var
författarsamtalet mellan Theodor Kallifatides och Aris Fioretos. Det blev en spännande och
tankeväckande diskussion under temat: Litteratur under diktatur och kristider. Kajsa Ekis
Ekman höll i det hela och de 150 personerna som lyssnade var mycket nöjda.
Nätverkets insamling till de frivilliga läkarkliniken i Aten har sedan Nätverkets bildande för
fyra år sedan hittills inbringat 135,344 kronor. I september 2017 överförde Nikos Pournaras
12,443 kronor. Han säkerställde att pengarna blev till vaccinationer och mediciner till kliniken
i Aten.
Nätverket diskuterade på årsmötet också det kommande verksamhetsåret. Flera olika förslag
lades fram. Bland annat: Grekisk musik- och matfest, seminarium om Greklands och andra
länders skuldsättning, möte om flyktingsituationen i Grekland och EU. Nu ska styrelsen titta
på de olika idéerna. I höst drar vi ihop alla medlemmar och försöker skapa arbetsgrupper som
ser till att aktiviteter, insamling och möten genomförs på ett bra sätt.
Styrelse valdes förstås också på årsmötet. Ordinarie ledamöter: Elisavet Tziampazis
Johansson, Dennis Forsgren, Stellan Hermansson, Nikos Pournaras, Kajsa Ekis Ekman.
Suppleanter: Nadja Svensson, Stina Andrén, Anette Rosengren. Styrelsen ska inom sig utse
ordförande, kassör och sekreterare.
Nätverket för Greklands årsmöte avslutades med fika och fotografering, vilket ni kan se på
bilden!

Fullsatt författarsamtal

Det var absolut fullsatt i Katasalen i ABF-huset den 30:e maj. 150 personer kom till Nätverket för Grekland och ABF:s offentliga möte, där Kajsa Ekis Ekman ledde ett samtal mellan de två svensk/grekiska författarna Theodor Kallifatides och Aris Fioretos. Det blev en spännande och tankeväckande diskussion under temat: Litteratur under diktatur och kristider. Vi i Nätverket samlade under mötet in 1,904 kronor till den frivilliga läkarkliniken i Aten, som ger gratis vård till fattiga greker och flyktingar.Det blev på alla sätt en fin svensk-grekisk solidaritetskväll.

Kajsa Ekis Ekman, Theodor Kallifatides och Aris Fioretos

Kallelse till Nätverket för Greklands årsmöte

Medlemmar, sympatisörer och vänner till Nätverket för Grekland vi möts för årsmöte i Stockholm lördag 9:e juni klockan 13.00 på Grekiska Kulturhuset (Idungatan 4B).

Alla som är intresserade är välkomna, men bara medlemmar har rösträtt. Om du inte redan är medlem, så kan du bli det genom att sätta in 50 kronor på Nätverket för Greklands plusgiro 71 96 32 – 2. Märk ”medlemsavgift” och skriv din e-postadress. Men du kan också betala medlemsavgift innan själva årsmötet så får du rösträtt.

Vi har följande dagordning, som är fastlagd enligt vår stadga:

1. Öppnande och val

2. Årsmötets behörighet

3. Styrelsens verksamhetsberättelse. Sänds ut inom två veckor.

4. Styrelsens ekonomiska berättelse. Sänds ut inom två veckor.

5. Revisorns berättelse. Presenteras på årsmötet.

6. Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

7. Fastställande av medlemsavgift. För närvarande är den 50 kronor/ år.

8. Styrelsens förslag. För den verksamhet som ska följa 2018/19. Sänds ut inom två veckor.

9. Inkomna motioner från medlemmar. Välkommen att skriva motioner med förslag till aktiviteter, uttalanden och stadgeändringar. Inkom med motionerna senast 26:e maj.

10. Årsmötet fastställer antalet ledamöter i den nya styrelsen.

11. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter. Efter att valberedningen presenterat sitt förslag.

12. Val av revisor/er

13. Val av valberedning

14. Övriga frågor

15. Årsmötet avslutas.

Vi hoppas du har möjlighet att komma!
Styrelsen för NFG

30/5: Litteratur under diktatur och kristider

Ett samtal med Theodor Kallifatides och Aris Fioretos om Grekland då och nu

Välkommen till en kväll där de två mångfaldigt prisbelönta svensk/grekiska författarna Theodor Kallifatides och Aris Fioretos möts i ett samtal som leds av författaren Kajsa Ekis Ekman. Det blir tid för frågor och diskussion.

Onsdag 30 maj 2018 18.00 på ABF, Stockholm

Nikos Pournaras, från Nätverket för Grekland, presenterar organisationens solidaritetsarbete med Greklands folk.

Medverkande:
Theodor Kallifatides
Aris Fioretos

Samtalsledare:
Kajsa Ekis Ekman