NFG på Socialistiskt forum – EU:s åtstramningspolitik och den försämrade grekiska folkhälsan

Nätverket för Grekland deltar återigen på Socialistiskt Forum i ABF-huset i Stockholm nu på lördag 24:e november.

Till vårt möte har vi bjudit in Maria Sideri från solidaritetsläkarkliniken Elliniko i Aten. EU tvingade Grekland till ett extremt hårt åtstramningsprogram för att rädda europeiska banker. Det grekiska folket fick betala bl.a. genom kraftigt försämrad sjukvård och mycket allvarliga konsekvenser för folkhälsan. 1/3 av befolkningen lever nu under fattigdomsnivån och klinikerna är livsviktig för att utblottade greker och flyktingar ska få medicin. Även utarmade sjukhus söker sig till de solidariska klinikerna för medicin och utrustning. Klinikerna stöttas av otaliga frivilliga runtom i Europa. Allt pekar på att en stark internationell solidaritet för att stödja solidaritetsklinikerna kommer behövas också i framtiden.

> OBS! Samtalet kommer att hållas på engelska. <

Medverkande:
Maria Sideri, en av grundarna av solidaritetskliniken i Aten och Nikos Pournaras svensk-grekisk läkare och vice-ordförande i Nätverket för Grekland.
Samtalsledare:
Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare

Lokal: ABF-huset/Stockholm, Per-Albinrummet, plan 1

Lördagen 24:e november kl 12.00 – 12.45

Årsmöte i grekiska kulturhuset

Lördagen den nionde juni var ännu en solig sommardag i Stockholm. Nätverket för Grekland
samlades till årsmöte i Grekiska Kulturhuset. Ungefär var tredje medlem var närvarande,
vilket innebar elva personer.
Barbara Hagel var mötesordförande och ledde årsmötesförhandlingarna med säker hand.
Nätverket har alltså inte så många medlemmar, men vi förmår att ordna välbesökta offentliga
möten med jämna mellanrum. Det bevisar att solidariteteten med Greklands folk engagerar
många människor, liksom motståndet mot EU:s åtstramningspolitik.
Under verksamhetsåret noterade vi bland annat vårt arrangemang under Socialistiskt Forum i
ABF-huset den 25:e november där Christos Korolis fick presentera en av de organisationer
där människor gemensamt hjälps åt för att täcka grundläggande behov. Christos är med i
föreningen Mesopotamia som till exempel organiserar kollektivt soppkök, där man
gemensamt samlar ihop, tillreder och äter mat. Svälten hålls borta med gemensam kraft. Det
handlar också om den i Grekland nödvändiga extraundervisning efter skoltid, som de fattiga
inte har råd med. Lärarna i solidaritetsnätverken ger extra-undervisning för mängder av barn.
Ett 80-tal personer deltog på det mötet i ABF-huset.
Ett annat lyckat arrangemang som fyllde Kata-salen i ABF-huset den 30:e maj var
författarsamtalet mellan Theodor Kallifatides och Aris Fioretos. Det blev en spännande och
tankeväckande diskussion under temat: Litteratur under diktatur och kristider. Kajsa Ekis
Ekman höll i det hela och de 150 personerna som lyssnade var mycket nöjda.
Nätverkets insamling till de frivilliga läkarkliniken i Aten har sedan Nätverkets bildande för
fyra år sedan hittills inbringat 135,344 kronor. I september 2017 överförde Nikos Pournaras
12,443 kronor. Han säkerställde att pengarna blev till vaccinationer och mediciner till kliniken
i Aten.
Nätverket diskuterade på årsmötet också det kommande verksamhetsåret. Flera olika förslag
lades fram. Bland annat: Grekisk musik- och matfest, seminarium om Greklands och andra
länders skuldsättning, möte om flyktingsituationen i Grekland och EU. Nu ska styrelsen titta
på de olika idéerna. I höst drar vi ihop alla medlemmar och försöker skapa arbetsgrupper som
ser till att aktiviteter, insamling och möten genomförs på ett bra sätt.
Styrelse valdes förstås också på årsmötet. Ordinarie ledamöter: Elisavet Tziampazis
Johansson, Dennis Forsgren, Stellan Hermansson, Nikos Pournaras, Kajsa Ekis Ekman.
Suppleanter: Nadja Svensson, Stina Andrén, Anette Rosengren. Styrelsen ska inom sig utse
ordförande, kassör och sekreterare.
Nätverket för Greklands årsmöte avslutades med fika och fotografering, vilket ni kan se på
bilden!

Fullsatt författarsamtal

Det var absolut fullsatt i Katasalen i ABF-huset den 30:e maj. 150 personer kom till Nätverket för Grekland och ABF:s offentliga möte, där Kajsa Ekis Ekman ledde ett samtal mellan de två svensk/grekiska författarna Theodor Kallifatides och Aris Fioretos. Det blev en spännande och tankeväckande diskussion under temat: Litteratur under diktatur och kristider. Vi i Nätverket samlade under mötet in 1,904 kronor till den frivilliga läkarkliniken i Aten, som ger gratis vård till fattiga greker och flyktingar.Det blev på alla sätt en fin svensk-grekisk solidaritetskväll.

Kajsa Ekis Ekman, Theodor Kallifatides och Aris Fioretos

Kallelse till Nätverket för Greklands årsmöte

Medlemmar, sympatisörer och vänner till Nätverket för Grekland vi möts för årsmöte i Stockholm lördag 9:e juni klockan 13.00 på Grekiska Kulturhuset (Idungatan 4B).

Alla som är intresserade är välkomna, men bara medlemmar har rösträtt. Om du inte redan är medlem, så kan du bli det genom att sätta in 50 kronor på Nätverket för Greklands plusgiro 71 96 32 – 2. Märk ”medlemsavgift” och skriv din e-postadress. Men du kan också betala medlemsavgift innan själva årsmötet så får du rösträtt.

Vi har följande dagordning, som är fastlagd enligt vår stadga:

1. Öppnande och val

2. Årsmötets behörighet

3. Styrelsens verksamhetsberättelse. Sänds ut inom två veckor.

4. Styrelsens ekonomiska berättelse. Sänds ut inom två veckor.

5. Revisorns berättelse. Presenteras på årsmötet.

6. Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

7. Fastställande av medlemsavgift. För närvarande är den 50 kronor/ år.

8. Styrelsens förslag. För den verksamhet som ska följa 2018/19. Sänds ut inom två veckor.

9. Inkomna motioner från medlemmar. Välkommen att skriva motioner med förslag till aktiviteter, uttalanden och stadgeändringar. Inkom med motionerna senast 26:e maj.

10. Årsmötet fastställer antalet ledamöter i den nya styrelsen.

11. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter. Efter att valberedningen presenterat sitt förslag.

12. Val av revisor/er

13. Val av valberedning

14. Övriga frågor

15. Årsmötet avslutas.

Vi hoppas du har möjlighet att komma!
Styrelsen för NFG

30/5: Litteratur under diktatur och kristider

Ett samtal med Theodor Kallifatides och Aris Fioretos om Grekland då och nu

Välkommen till en kväll där de två mångfaldigt prisbelönta svensk/grekiska författarna Theodor Kallifatides och Aris Fioretos möts i ett samtal som leds av författaren Kajsa Ekis Ekman. Det blir tid för frågor och diskussion.

Onsdag 30 maj 2018 18.00 på ABF, Stockholm

Nikos Pournaras, från Nätverket för Grekland, presenterar organisationens solidaritetsarbete med Greklands folk.

Medverkande:
Theodor Kallifatides
Aris Fioretos

Samtalsledare:
Kajsa Ekis Ekman

 

”Solidaritetsnätverken skapar gemenskap, solidaritet och politisk medvetenhet” – Christos Korolis på Socialistiskt forum

Kajsa Ekis Ekman och Christos Korolis

Ett 80-tal personer kom till Nätverket för Grekland (NFG:s) seminarium under Socialistiskt Forum på ABF-huset i Stockholm lördagen 25:e november. Christos Korolis, som representerar ett av solidaritetsnätverken i Aten, intervjuades av Kajsa Ekis Ekman.

Den inledande berättelsen handlade om den ekonomiska krisen i Grekland och den politiska utvecklingen som resulterade i att det regerande vänsterpartiet Syriza accepterade EU:s extrema åtstramningspaket. Detta trots att en massiv majoritet av folket röstat nej till den politiken i folkomröstningen sommaren 2015.

Den svåra krisen och de hårda åtstramningarna medförde massarbetslöshet, snabbt växande fattigdom och social nöd. Men krisen skapade också en folklig motrörelse. Och ur denna växte solidaritetsnätverken fram. Föreningar där människor gemensamt hjälps åt för att täcka grundläggande behov. Det handlar till exempel om kollektiva soppkök, där man gemensamt samlar ihop, tillreder och äter mat. Svälten hålls borta med gemensam kraft.

Det handlar också om den i Grekland nödvändiga extraundervisning efter skoltid, som de fattiga inte har råd med. Lärarna i solidaritetsnätverken ger extra-undervisning för mängder av barn. En av dessa lärare är för övrigt just Christos Korolis, som själv undervisar i engelska och grekiska.

Inom solidaritetsnätverken har man också utvecklat ett system med arbetsbyten. Där inga pengar ingår. Som ett exempel: Christos undervisar många elever vars föräldrar istället har hjälpt honom att bygga sitt hus färdigt. Mängder av andra typer av arbetsbyten sker också.

Det finns också läkarkliniker där människor som inte har råd med vård och mediciner får hjälp av läkare som arbetar frivilligt efter arbetstid.

Christos framhöll att genom solidaritetsnätverken skapar gemenskap, solidaritet och politisk medvetenhet. Genom dessa nätverk hålls också högerextremismen borta från rekryteringsarbete bland de fattiga och utsatta. Han underströk att alla människor som lever i Grekland, oavsett de är greker, invandrare eller flyktingar, deltar i solidaritetsnätverken.

Solidaritetsnätverken blir alltså mer än bara akut hjälp i krisen. De blir faktiskt ett verktyg för att skapa politisk förändring.

Seminariet med Christos Korolis och Kajsa Ekis Ekman var inspirerande. Och det var många som funderade på om liknande organisering skulle vara möjligt i Sverige utifrån specifikt svenska föutsättningar. Det återstår att se.