Nätverket för Grekland tar nya tag

fullsizerender
NFG:s styrelse: Fr.v. Elisavet Tziampazis Johansson, Kajsa Ekis Ekman, Stellan Hermansson, Nikos Pournaras, Dennis Forsgren. På bilden saknas Stina Andrén och Dimitris Kandilas.

Nätverket för Grekland ordnar den 26:e november en offentlig debatt om det aktuella läget i Grekland. Det blir i samband med Socialistiskt Forum i ABF-huset/Stockholm. Det är dags att få igång utåtriktad verksamhet igen. Nätverket tar nya tag.

Vi minns den 5:e juli år 2015 då röstade en stor majoritet av det grekiska folket nej till EU:s åtstramningspolitik. Men EU-eliten brydde sig inte om demokrati och körde över Syriza-regeringen, som tvingades att acceptera ett ännu hårdare åtstramningspaket. Massarbetslöshet, fattigdom och emigration fortsätter därför plåga landet.

På debatten den 26:e november diskuteras om det hade det varit bättre om vänsterregeringen valt konfrontation mot EU-eliten? Eller var det omöjligt för ett enda vänsterstyrt land inom EU att välja en annan väg?

Men vi ska också se på hur läget är idag i Grekland, inom vänstern och i kampen mot åtstramningar? Och diskutera den viktiga frågan, hur solidariteten med Greklands folk ska utvecklas i denna situation?

Nätverket för Grekland har haft ganska låg aktivitet alltsedan förra sommaren. Det svåra politiska läget efter att EU tvingade Syriza-regeringen till stora eftergifter medförde att många medlemmar passiviserades. I dagsläget har vi bara 30 medlemmar. Men det är positivt att hälften av dem kom till årsmötet som hölls den första juni i år.

Det är ingen hemlighet att Nätverkets medlemmar har olika åsikter om den grekiska regeringen och dess uppgörelse med EU. Debatten kring detta har i huvudsak genomförts med respekt för varandras åsikter. Och det viktiga är att Nätverkets sex överenskomna programpunkter står i centrum för den kommande verksamheten. De punkterna som återigen slogs fast på årsmötet är:

  1. Stoppa EU/IMF:s åtstramningspaket
  2. Människor före banker
  3. Ge ungdomen arbete och framtid i Grekland
  4. Stoppa nedmonteringen av demokratin
  5. Solidaritet med alla som bor i Grekland – Nej till rasism och fascism
  6. Avskrivning av Greklands skuld.

Läs hela programpunkten plus våra stadgar

Vi är mycket stolta över att under våra dryga två år som solidaritetsnätverk ha samlat in över hundratusen kronor till de frivilliga läkarklinikerna som hjälper de fattigaste och mest utsatta människorna i Grekland. Alla läkare och vårdpersonal på klinikerna arbetar frivilligt och ingen patient behöver betala för behandling eller mediciner. Pengarna vi samlat in har gått till vaccinationer och medicin av olika slag. Bara för några veckor sedan köptes mediciner för mer än 14,000 kronor av Nätverket till kliniken i ett av Atens fattigområden. Insamlingsarbetet fortsätter här hemma i Sverige.

Nätverket har gjort mycket annat som du kan läsa om i verksamhetsberättelsen (som beskriver arbetet fram till i juni i år).

Nätverket valde också en ny styrelse på årsmötet. Elisavet Tziampazis Johansson omvaldes som ordförande, Nikos Pournaras blev vice-ordförande, Stellan Hermansson sekreterare, Dennis Forsgren kassör och Kajsa Ekis Ekman ordinarie ledamot. Dessutom valdes Dimitris Kandilas och Stina Andrén som suppleanter. Den ende nyvalde är Dimitris Kandilas. På årsmötet avtackades också Eva Jonsson som valt att avgå och som varit föreningens kassör under de första åren. Vi tvingades också besluta att lägga vårt nyhetsbrev ”Solidaritet 0030”. En viktig orsak till beslutet är den tidigare så aktive redaktören Hugo Torstenssons tragiska bortgång. I dag har vi ingen medlem som har tid att sammanställa nyhetsbrevet.

Nätverket har inte många medlemmar i nuläget och därför ska vi fokusera vår aktivitet på enstaka insatser som kan bedömas få bra genomslag. Men det politiska läget kan också förändras på ett sätt som ger Nätverket nya medlemmar och medvind. Det återstår att se.

Om du vill bli medlem så är du mer än välkommen. Det kostar bara 50 kronor, som sätts in på Nätverket för Greklands plusgiro: 71 96 32 – 2, märk ”medlemsavgift” och skriv din e-mail adress.

Vill du ha direktkontakt, skriv till oss på: info@natverketforgrekland.se

Du kan också stödja vår insamlingskampanj till de frivilliga läkarklinikerna i Grekland genom att sätta in ett bidrag på plusgiro: 71 82 29 – 8