In Sickness and in Debt – Skypemöte lördag 17 juni med Solidaritetsmottagningen i Elliniko, Aten

Lördag den 17 juni kl 13.00 bjuder Nätverket för Grekland in till ett skypemöte med solidaritetsmottagningen i Elliniko, Aten som vi tillsammans har samlat ihop mer än 100.000 kronor till de senaste åren. Detta är en möjlighet för alla medlemmar och intresserade att få prata direkt med volontärerna på mottagningen och få veta mer om deras arbete.

BBC har gjort en dokumentär (nedan) om solidaritetsmottagningens arbete, se den gärna innan mötet!

Fortsatt kris. Fortsatt solidaritet. Ett möte om läget idag i Grekland.

Onsdagen 31 maj kl 18.00
Beskowsalen, ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm

Tre inledningar följda av frågestund och diskussion:

Är eurokrisen över nu?
Docent Stefan de Vylder, nationalekonom och författare.

EU, Grekland och ”flyktingkrisen”
Anja Franck, lektor i freds och utvecklingsstudier, Göteborgs Universitet.

Den grekiska saken; är den grekisk egentligen?
Angeliki Vlachou, en medveten medborgare och arkitekt i Sverige.

Samarrangemang: Nätverket för Grekland och ABF

 

NFG besöker Solidaritetsskolan Mesopotamia i Aten samt Open School for immigrants i Pireus

Nätverket för Grekland blev inbjudna till ’’Mesopotamia’’ solidaritetsskolas årsmöte 9-10 december. NFG:s styrelsemedlem Dimitris Kandilas åkte därför till Grekland, på egen bekostnad, och deltog i flera aktiviteter.

Dimitris var tillsammans med en grupp andra (bland andra Daniel Riazat och Nadja Svensson) som är intresserade av solidaritetsfrågor. De passade på att besöka det grekiska parlamentet i Aten där NFG:s verksamhet presenterades kort för parlamentariker som är ansvariga för utbildning och hälsa i landet.

Årsmöte på solidaritetsskolan Mesopotamia

På Mesopotamias årsmöte fick elever och lärare vara med och diskutera sina åsikter om olika teman som berörde som mest skolans lokal och den pedagogiska strategin som följs i den. Det visade sig att lokalen är för liten och måste expanderas. De flesta elever tycker att utbildningssättet är ganska effektivt.

Dagen efter årsmötet besökte gruppen ’’Open School for Immigrants’’ i Pireus, en skola där lärare och folk tar emot flyktingar och invandrare och hjälper dem med integreringen i landet. I samband med det anordnas olika aktiviteter som exempelvis besök på museer och andra städer som har historisk betydelse för Grekland.

Tanken var även att besöka flyktinglägret i Skaramangas nära Pireus, där 4000 flyktingar bor men detta blev tyvärr inte möjligt.

De tre dagarna i Aten var väldigt givande och det var trevligt att kunna samarbeta med sådana människor. Nätverket för Grekland blev ännu mer känt i Grekland och tackar gärna ja till flera liknande aktiviteter!

Dimitris Kandilas

Rapport från Aten. Solidaritet i praktiken, del 3.

NFG:s Nikos Pournaras tillsammans med volontärer på Solidaritetskliniken i Aten.
NFG:s Nikos Pournaras tillsammans med volontärer på Solidaritetskliniken i Aten.

Tystnad,

Är ordet som bäst kan beskriva hur svenska medier de senaste månaderna har informerat folk här i Sverige om krisen i Grekland. Tystnad, som kom efter en frekvent och högljudd rapportering om flyktningflödet från Turkiet till de grekiska öarna i Egeiska havet under våren och sommaren 2016. Tystnad som nästan ger en känsla av att det inte finns någon kris kvar i Grekland, att folk där har börjat klara sig bra, att flyktningproblemet är löst, att den grekiska ekonomin har lyckats…

Men denna tystnad liknar mycket dimman som täcker slagfältet efter striden… Den ger en bild av lugn och harmoni som dock bara gömmer den skrämmande verkligheten.

Trots detta är det hoppfullt att det finns kvar personer i Sverige som letar efter och ser faktumen bakom tystnaden. Det är de personerna som har stöttat Nätverket för Greklands (NFG) insamlingskampanj och möjliggjort för tredje året i rad ett inköp av mediciner åt solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko i Aten.

Insamlingen uppgick till 14 000 SEK för år 2016 och sammanlagt till 106 000 SEK sedan 2014, då NFG startades, har används för inköp av mediciner, vacciner och annat material åt solidaritetsmottagningar i Grekland.

Den 23:e september besökte vi Elliniko för att leverera de inhandlade medicinerna. Mottagningens personal var tacksam för NFGs bidrag till deras arbete (var god och läs deras brev till NFG). Dessutom fick vi en rapport om situationen i Grekland. Vi informerades om att den kraftiga underfinansieringen av den offentliga sjukvården kvarstår men det som har ändrats är att sedan sommaren 2016 har regeringen beslutat att alla som har AMKA (motsvarar svenskt personnummer) ska kunna söka till offentliga sjukvården utan att stå för kostnaden även om de är utförsäkrade. Detta beslut upplevdes av grekiska folket och personalen på solidaritetsmottagningen som positivt. Dock noterades inom en kort period att den redan betydligt underfinansierade offentliga sjukvården inte har möjlighet att hantera en ännu högre belastning. Den stora personalbristen framförallt när det gäller sjuksköterskor och läkare samt bristen på material och mediciner i sjukhusen ledde fort till väldigt långa väntelistor för bedömning och behandling även av sjukdomstillstånd som kräver snabbt omhändertagande.

Bevis på den dramatiska situation som den grekiska offentliga sjukvården befinner sig i är att redan sedan 2015 har ett flertal sjukhus vänt sig till solidaritetsmottagningen i Elliniko och vid flera tillfällen fått mediciner och annat material till sina patienter. Ärendena beräknades till några fall per vecka under 2015 men har ökat dramatiskt till 10-15 fall dagligen under 2016. Vi fick se arkivet av alla ärenden och upptäckte att det inte bara handlade om små sjukvårdsenheter med begränsade uppdrag men även om stora Universitetssjukhus i Aten. När offentliga sjukvården behöver stöttning från solidaritetsmottagningar i försök att klara sitt uppdrag då är det tydligt att den åtstramningspolitik som har lett till detta är katastrofal för samhället och landet.

Denna situation har tvingat patienterna som sedan tidigare har fått hjälp på solidaritetsmottagningar att fortsätta söka sig dit medan mottagningarna nu, mer tydligt än någonsin, har fått omhänderta en ny svårt sjuk patient som heter grekisk offentlig sjukvård.

Av denna anledning fortsätter NFG ännu mer aktivt med sin insamlingskampanj (plusgiro: 71 82 29 – 8) i försök att via solidaritetsläkarmottagningar stötta dem som drabbas hårt av krisen i Grekland.

Nikos Pournaras, Nätverket för Grekland

1800 kronor insamlat på Socialistiskt Forum

fullsizerender-2

På Nätverket för Greklands möte under Socialistiskt Forum i ABF-huset den 26:e november samlade vi in 1800 kronor till den frivilliga läkarkliniken i Aten. Ett fint resultat på ett möte med 80 deltagare (i en sal för 60) och ett 20-tal som tyvärr fick vända i dörren.
Det blev en bra och intressant diskussion mellan Soitiris Liustas från Syrizas svenska avdelning och Jonas Karlsson som skriver på en bok om läget i Grekland. Kajsa Ekis Ekman var moderator.

Nätverket för Grekland tar nya tag

fullsizerender
NFG:s styrelse: Fr.v. Elisavet Tziampazis Johansson, Kajsa Ekis Ekman, Stellan Hermansson, Nikos Pournaras, Dennis Forsgren. På bilden saknas Stina Andrén och Dimitris Kandilas.

Nätverket för Grekland ordnar den 26:e november en offentlig debatt om det aktuella läget i Grekland. Det blir i samband med Socialistiskt Forum i ABF-huset/Stockholm. Det är dags att få igång utåtriktad verksamhet igen. Nätverket tar nya tag.

Vi minns den 5:e juli år 2015 då röstade en stor majoritet av det grekiska folket nej till EU:s åtstramningspolitik. Men EU-eliten brydde sig inte om demokrati och körde över Syriza-regeringen, som tvingades att acceptera ett ännu hårdare åtstramningspaket. Massarbetslöshet, fattigdom och emigration fortsätter därför plåga landet.

På debatten den 26:e november diskuteras om det hade det varit bättre om vänsterregeringen valt konfrontation mot EU-eliten? Eller var det omöjligt för ett enda vänsterstyrt land inom EU att välja en annan väg?

Men vi ska också se på hur läget är idag i Grekland, inom vänstern och i kampen mot åtstramningar? Och diskutera den viktiga frågan, hur solidariteten med Greklands folk ska utvecklas i denna situation?

Nätverket för Grekland har haft ganska låg aktivitet alltsedan förra sommaren. Det svåra politiska läget efter att EU tvingade Syriza-regeringen till stora eftergifter medförde att många medlemmar passiviserades. I dagsläget har vi bara 30 medlemmar. Men det är positivt att hälften av dem kom till årsmötet som hölls den första juni i år.

Det är ingen hemlighet att Nätverkets medlemmar har olika åsikter om den grekiska regeringen och dess uppgörelse med EU. Debatten kring detta har i huvudsak genomförts med respekt för varandras åsikter. Och det viktiga är att Nätverkets sex överenskomna programpunkter står i centrum för den kommande verksamheten. De punkterna som återigen slogs fast på årsmötet är:

  1. Stoppa EU/IMF:s åtstramningspaket
  2. Människor före banker
  3. Ge ungdomen arbete och framtid i Grekland
  4. Stoppa nedmonteringen av demokratin
  5. Solidaritet med alla som bor i Grekland – Nej till rasism och fascism
  6. Avskrivning av Greklands skuld.

Läs hela programpunkten plus våra stadgar

Vi är mycket stolta över att under våra dryga två år som solidaritetsnätverk ha samlat in över hundratusen kronor till de frivilliga läkarklinikerna som hjälper de fattigaste och mest utsatta människorna i Grekland. Alla läkare och vårdpersonal på klinikerna arbetar frivilligt och ingen patient behöver betala för behandling eller mediciner. Pengarna vi samlat in har gått till vaccinationer och medicin av olika slag. Bara för några veckor sedan köptes mediciner för mer än 14,000 kronor av Nätverket till kliniken i ett av Atens fattigområden. Insamlingsarbetet fortsätter här hemma i Sverige.

Nätverket har gjort mycket annat som du kan läsa om i verksamhetsberättelsen (som beskriver arbetet fram till i juni i år).

Nätverket valde också en ny styrelse på årsmötet. Elisavet Tziampazis Johansson omvaldes som ordförande, Nikos Pournaras blev vice-ordförande, Stellan Hermansson sekreterare, Dennis Forsgren kassör och Kajsa Ekis Ekman ordinarie ledamot. Dessutom valdes Dimitris Kandilas och Stina Andrén som suppleanter. Den ende nyvalde är Dimitris Kandilas. På årsmötet avtackades också Eva Jonsson som valt att avgå och som varit föreningens kassör under de första åren. Vi tvingades också besluta att lägga vårt nyhetsbrev ”Solidaritet 0030”. En viktig orsak till beslutet är den tidigare så aktive redaktören Hugo Torstenssons tragiska bortgång. I dag har vi ingen medlem som har tid att sammanställa nyhetsbrevet.

Nätverket har inte många medlemmar i nuläget och därför ska vi fokusera vår aktivitet på enstaka insatser som kan bedömas få bra genomslag. Men det politiska läget kan också förändras på ett sätt som ger Nätverket nya medlemmar och medvind. Det återstår att se.

Om du vill bli medlem så är du mer än välkommen. Det kostar bara 50 kronor, som sätts in på Nätverket för Greklands plusgiro: 71 96 32 – 2, märk ”medlemsavgift” och skriv din e-mail adress.

Vill du ha direktkontakt, skriv till oss på: info@natverketforgrekland.se

Du kan också stödja vår insamlingskampanj till de frivilliga läkarklinikerna i Grekland genom att sätta in ett bidrag på plusgiro: 71 82 29 – 8

Snart åker vi till Aten, var med oss och stöd de frivilliga läkarklinikerna

Snart åker vi ned till Grekland och besöker än en gång de frivilliga läkarklinikerna i Aten. För de pengar vi har på vårt insamlingskonto kommer vår medlem Nikos Pournaras (som arbetar som läkare i Stockholm) att köpa de mediciner och vacciner som klinikerna har störst behov av. Stöd oss gärna med en slant så kan vi bidra än mer till solidaritetsklinikerna!

Sätt in ditt bidrag på plusgiro: 71 82 29 – 8

Här kan du läsa om vårt senaste besök på kliniken i Elliniko i Aten