Röster från Aten och Samos

Den 10:e oktober kommer etnologen och NFG-medlemmen Annette Rosengrens nya bok ”Röster från Aten och Samos”. Med anledning av det bjuder vi in att ta del av boksläppet och lyssna till Annette prata om sin bok på ABF-huset. Det hela går av stapeln klockan 16.

Evenemanget samordnas av Carlsson Bokförlag, ABF Stockholm och Nätverket för Grekland och det kostar inget att delta. Observera att presentation och samtal endast är på svenska.

Nedan hittar ni inbjudan. Anmäl gärna att ni tänkt närvara på länken så att vi vet på ett ungefär hur många som kommer.

https://ui.ungppd.com/Surveys/5f12fd9e-ae6b-4a61-bfef-32c8467b22b6


RÖSTER FRÅN ATEN OCH SAMOS

Vem minns inte sommaren och hösten 2015 när nästan en miljon barn och
vuxna tog sig till de grekiska öarna utanför Turkiets kust? Många försvann i
havet. Eller rapporterna från den kalla och blöta senvintern 2016 med tio tu-
sen människor, som fastnat vid en plötsligt stängd gräns till Makedonien. Ett
avtal mellan EU och Turkiet, i strid mot internationell lag, tvingade sedan alla
nyanlända att bli kvar på grekiska öar nära Turkiet innan de skulle skickas
tillbaka dit.
Grekland kom i blickpunkten när den stora låneskulden blev ett faktum för
flera år sedan. När de orimliga besparingskraven infördes ansågs greker först
ha sig själva att skylla. Men bilden nyanserades med deras stora hjälp till flyk-
tingarna sommaren och hösten 2015.

Många greker engagerade sig i stunden, andra var och är erfarna försvarare
av mänskliga rättigheter och av internationella lagar och konventioner. Rös-
terna i boken tillhör sådana försvarare – jurister, volontärer, en journalist och
helt enkelt medmänniskor.

Annette Rosengren är etnolog och har skrivit böcker bland annat om utsatt-
het, vardag och överlevnad och om hur dem hon följer bemöts av omvärlden
och rättssamhället. Sedan 2011 har hon levt av och till i Aten, och publicerade

2014 boken om hur flyktingar från Afghanistan och andra länder kunde över-
leva i ett land, där de motarbetades på så många sätt. 2014 reste hon också till Samos.
I dessa sammanhang lärde hon känna bokens tolv greker.

> TISDAG 10 OKTOBER | KL 16.00 | ABF-HUSET, SVEAVÄGEN 41 | FRI ENTRÉ

NFGs representant är nu i Aten!

NFGs representant är nu i Aten och har just besökt Solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko för att få information om vilka mediciner det finns behov av. Inköp planeras till torsdag den 21/9. Det finns fortfarande tid att ge ett bidrag. 😀 Swisha gärna till 0762605478 (skriv NFG-insamling i meddelanderaden) eller plusgiro: 71 82 29-8.

ÅRSMÖTE – Fortsatt solidaritet med Greklands folk!

Den 17:e juni genomförde Nätverket för Grekland sitt årsmöte. Vi samlades en väldigt solig lördag i Grekiska Kulturhusets fina lokaler på Idungatan i Stockholm. Solen lockade bort många möjliga deltagare och andra var upptagna av resor och arbete, men tio stycken tappra medlemmar var på plats.

Vi inledde med att ha ett intressant Skype-möte med den frivilliga läkarkliniken i Aten som vårt Nätverk har samlat in mer än 120,000 kronor till under de senaste tre åren. Christos Sideris berättade för oss, via skype, om deras arbete och vikten av solidaritet. Vi fick sedan ställa frågor och veta mer om situationen för alla de fattiga och sjuka i Grekland. En särskild artikel om kliniken arbete kommer att publiceras senare här på hemsidan.

Skypemöte med Christos Sideris

Sedan öppnade själva årsmötet. Och en av våra medlemmar, Erik Göthe överräckte en egen handsnidad vacker ordförandeklubba till vår ordförande Elisavet Tziampazis Johansson. Mötet kunde inledas och i verksamhetsberättelsen kunde vi se tillbaka på några höjdpunkter. Nätverket är förvisso inte stort, men med tanke på det begränsade antalet medlemmar så förmår vi ändå göra en hel del.

Bland våra aktiviteter det gångna året noterades till exempel att vi deltog på Socialistiskt Forum i ABF-huset Stockholm den 26:e november 2016. Det skedde genom en debatt mellan Soitiris Liustas från Syrizas svenska avdelning och Jonas Karlsson som skriver på en bok om läget i Grekland. Kajsa Ekis Ekman var moderator. Salen samlade 80 personer och flera fick vända eftersom det var mer än fullt. Soitiris försvarade den grekiska regeringens politik och Jonas förhöll sig mer kritisk.

Och den 15:e mars i år organiserade vi ett informationsmöte på Kafé Marx, Kungsholmen/Stockholm med Eva Papadogianni, svensk-grekiska boende i Aten, som bl.a berättade om solidaritetsarbete med flyktingar och soppkök i Aten. Medlemmar och sympatisörer till NFG var inbjudna och 12 personer deltog.

Eva Papadogianni

Ett tredje bra utåtriktat möte arrangerade vi tillsammans med ABF-Stockholm den 31:a maj. Mötet hade temat: Fortsatt kris. Fortsatt solidaritet. Talare var den progressive ekonomen Stefan de Vylder om eurokrisen, forskaren Anja Franck om Grekland och ”flyktingkrisen” och vår egen medlem, arkitekten Angeliki Vlachou om läget generellt i Grekland. 60 personer kom till ABF-mötet och deltog efteråt i en livlig frågestund.

Angeliki Vlachou, Anja Fransson, Stefan deVylder

Vi har också utvecklat ett visst samarbete med en förening i Aten vid namn Mesopotamia. Den 14:e oktober 2016 träffade några av oss i styrelsen, Christos Korolis som var på besök i Stockholm från denna förening. Han informerade om deras verksamhet för skolbarn och fattiga människor i deras stadsdel i Aten. Senare besökte också våra medlemmar Dimitris Kandilas och Nadja Svensson (för egna respengar) Mesopotamia i Aten och fick studera deras verksamhet.

Christos Korolis

 Insamlingsverksamheten till läkarkliniken har fortsatt och förra hösten kunde vår vice-ordförande Nikos Pournaras överlämna mediciner till ett värde av 14,000 kronor till kliniken.

Efter att verksamhetsberättelsen lagts till handlingarna, så genomgicks den ekonomiska berättelsen och vår revisor Dag Mattsson kunde därefter föreslå årsmötet att styrelsen skulle få ansvarsfrihet. Och så beslöts också.

Inför kommande år väcktes en rad idéer, bland annat att vi ska försöka ordna en studiedag/offentligt möte om ”grekiska skulden” hur den uppkom och varför den bör avskrivas. Andra förslag var att bjuda in den norska författaren Ellen Engelstad som skrivit boken ”Syriza och den grekiska våren” och ett annat möte där drömmen vore att författaren Theodor Kallifatides kunde prata om läget i Grekland. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med förslagen och bilda arbetsgrupper för att förbereda mötena.

Sen var det dags för val av styrelse, det blev omval för Elisavet Tziampazis Johansson, Kajsa Ekis Ekman, Nikos Pournaras, Dennis Forsgren, Stellan Hermanson och Dimitris Kandilas som ordinarie ledamöter. Till suppleanter omvaldes Stina Andrén och nyvaldes Nadja Svensson. Styrelsen fick i uppdrag att konstituera sig själv, vilket skedde på ett senare möte där Elisavet omvaldes till ordförande, Nikos till vice-ordförande, Dennis till kassör och Stellan till sekreterare.

Årsmötet avslutades efter nästan tre timmar och vi kunde alla gå ut i den varma solen.

In Sickness and in Debt – Skypemöte lördag 17 juni med Solidaritetsmottagningen i Elliniko, Aten

Lördag den 17 juni kl 13.00 bjuder Nätverket för Grekland in till ett skypemöte med solidaritetsmottagningen i Elliniko, Aten som vi tillsammans har samlat ihop mer än 100.000 kronor till de senaste åren. Detta är en möjlighet för alla medlemmar och intresserade att få prata direkt med volontärerna på mottagningen och få veta mer om deras arbete.

BBC har gjort en dokumentär (nedan) om solidaritetsmottagningens arbete, se den gärna innan mötet!

Fortsatt kris. Fortsatt solidaritet. Ett möte om läget idag i Grekland.

Onsdagen 31 maj kl 18.00
Beskowsalen, ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm

Tre inledningar följda av frågestund och diskussion:

Är eurokrisen över nu?
Docent Stefan de Vylder, nationalekonom och författare.

EU, Grekland och ”flyktingkrisen”
Anja Franck, lektor i freds och utvecklingsstudier, Göteborgs Universitet.

Den grekiska saken; är den grekisk egentligen?
Angeliki Vlachou, en medveten medborgare och arkitekt i Sverige.

Samarrangemang: Nätverket för Grekland och ABF

 

NFG besöker Solidaritetsskolan Mesopotamia i Aten samt Open School for immigrants i Pireus

Nätverket för Grekland blev inbjudna till ’’Mesopotamia’’ solidaritetsskolas årsmöte 9-10 december. NFG:s styrelsemedlem Dimitris Kandilas åkte därför till Grekland, på egen bekostnad, och deltog i flera aktiviteter.

Dimitris var tillsammans med en grupp andra (bland andra Daniel Riazat och Nadja Svensson) som är intresserade av solidaritetsfrågor. De passade på att besöka det grekiska parlamentet i Aten där NFG:s verksamhet presenterades kort för parlamentariker som är ansvariga för utbildning och hälsa i landet.

Årsmöte på solidaritetsskolan Mesopotamia

På Mesopotamias årsmöte fick elever och lärare vara med och diskutera sina åsikter om olika teman som berörde som mest skolans lokal och den pedagogiska strategin som följs i den. Det visade sig att lokalen är för liten och måste expanderas. De flesta elever tycker att utbildningssättet är ganska effektivt.

Dagen efter årsmötet besökte gruppen ’’Open School for Immigrants’’ i Pireus, en skola där lärare och folk tar emot flyktingar och invandrare och hjälper dem med integreringen i landet. I samband med det anordnas olika aktiviteter som exempelvis besök på museer och andra städer som har historisk betydelse för Grekland.

Tanken var även att besöka flyktinglägret i Skaramangas nära Pireus, där 4000 flyktingar bor men detta blev tyvärr inte möjligt.

De tre dagarna i Aten var väldigt givande och det var trevligt att kunna samarbeta med sådana människor. Nätverket för Grekland blev ännu mer känt i Grekland och tackar gärna ja till flera liknande aktiviteter!

Dimitris Kandilas

Rapport från Aten. Solidaritet i praktiken, del 3.

NFG:s Nikos Pournaras tillsammans med volontärer på Solidaritetskliniken i Aten.
NFG:s Nikos Pournaras tillsammans med volontärer på Solidaritetskliniken i Aten.

Tystnad,

Är ordet som bäst kan beskriva hur svenska medier de senaste månaderna har informerat folk här i Sverige om krisen i Grekland. Tystnad, som kom efter en frekvent och högljudd rapportering om flyktningflödet från Turkiet till de grekiska öarna i Egeiska havet under våren och sommaren 2016. Tystnad som nästan ger en känsla av att det inte finns någon kris kvar i Grekland, att folk där har börjat klara sig bra, att flyktningproblemet är löst, att den grekiska ekonomin har lyckats…

Men denna tystnad liknar mycket dimman som täcker slagfältet efter striden… Den ger en bild av lugn och harmoni som dock bara gömmer den skrämmande verkligheten.

Trots detta är det hoppfullt att det finns kvar personer i Sverige som letar efter och ser faktumen bakom tystnaden. Det är de personerna som har stöttat Nätverket för Greklands (NFG) insamlingskampanj och möjliggjort för tredje året i rad ett inköp av mediciner åt solidaritetsläkarmottagningen i Elliniko i Aten.

Insamlingen uppgick till 14 000 SEK för år 2016 och sammanlagt till 106 000 SEK sedan 2014, då NFG startades, har används för inköp av mediciner, vacciner och annat material åt solidaritetsmottagningar i Grekland.

Den 23:e september besökte vi Elliniko för att leverera de inhandlade medicinerna. Mottagningens personal var tacksam för NFGs bidrag till deras arbete (var god och läs deras brev till NFG). Dessutom fick vi en rapport om situationen i Grekland. Vi informerades om att den kraftiga underfinansieringen av den offentliga sjukvården kvarstår men det som har ändrats är att sedan sommaren 2016 har regeringen beslutat att alla som har AMKA (motsvarar svenskt personnummer) ska kunna söka till offentliga sjukvården utan att stå för kostnaden även om de är utförsäkrade. Detta beslut upplevdes av grekiska folket och personalen på solidaritetsmottagningen som positivt. Dock noterades inom en kort period att den redan betydligt underfinansierade offentliga sjukvården inte har möjlighet att hantera en ännu högre belastning. Den stora personalbristen framförallt när det gäller sjuksköterskor och läkare samt bristen på material och mediciner i sjukhusen ledde fort till väldigt långa väntelistor för bedömning och behandling även av sjukdomstillstånd som kräver snabbt omhändertagande.

Bevis på den dramatiska situation som den grekiska offentliga sjukvården befinner sig i är att redan sedan 2015 har ett flertal sjukhus vänt sig till solidaritetsmottagningen i Elliniko och vid flera tillfällen fått mediciner och annat material till sina patienter. Ärendena beräknades till några fall per vecka under 2015 men har ökat dramatiskt till 10-15 fall dagligen under 2016. Vi fick se arkivet av alla ärenden och upptäckte att det inte bara handlade om små sjukvårdsenheter med begränsade uppdrag men även om stora Universitetssjukhus i Aten. När offentliga sjukvården behöver stöttning från solidaritetsmottagningar i försök att klara sitt uppdrag då är det tydligt att den åtstramningspolitik som har lett till detta är katastrofal för samhället och landet.

Denna situation har tvingat patienterna som sedan tidigare har fått hjälp på solidaritetsmottagningar att fortsätta söka sig dit medan mottagningarna nu, mer tydligt än någonsin, har fått omhänderta en ny svårt sjuk patient som heter grekisk offentlig sjukvård.

Av denna anledning fortsätter NFG ännu mer aktivt med sin insamlingskampanj (plusgiro: 71 82 29 – 8) i försök att via solidaritetsläkarmottagningar stötta dem som drabbas hårt av krisen i Grekland.

Nikos Pournaras, Nätverket för Grekland